"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018 | CAO Grootmetaal11 februari 2016

CAO-naam
CAO Metalektro | CAO Grootmetaal

Download Akkoord CAO Metalektro 2015-2018
> Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018

Looptijd
De looptijd van de cao is 37 maanden, van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018.

Loonmutaties
01-04-16: 2,1 % salarisverhoging
01-07-16: 0,5 % eenmalige uitkering (geen onderdeel van inlenersbeloning)
01-08-16: 1,0 % eenmalige uitkering voor jongeren onder 23 jaar (geen onderdeel van inlenersbeloning)
08-16: verhoging garantielonen voor 22-jarigen met een vakdiploma
01-01-17: 1,25 % salarisverhoging
01-03-17: 0,6 % eenmalige uitkering (geen onderdeel van inlenersbeloning)
01-08-17: 1,0 % salarisverhoging
01-01-18: 1,55 % salarisverhoging

In totaal krijgen de metaalwerkers 5,9% loonsverhoging plus 1,1% aan eenmalige uitkeringen.

Arbeidsvoorwaarden
– Metaalwerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en vrije tijd, net zoals de mogelijkheid om vaker te kunnen kiezen voor een vierdaagse werkweek, zodat ze beter in staat zijn gezond hun pensioen te halen.
– Met de loonsverhogingen bereiken de werknemers een echte verbetering van de koopkracht en ook voor jongeren is er een mooie verhoging afgesproken.
– Er zijn over een breed terrein afspraken gemaakt, die een basis zijn voor modernisering van de arbeidsverhoudingen in de metaal.
– Een werknemer mag 1.500 euro inzetten voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling van de mensen staat bij CNV Vakmensen met kapitalen geschreven.
– Werkgevers, naast die persoonlijke vouchers, twee miljoen euro uittrekken voor opleiding van medewerkers.

Bron: FNV Metaal, 11 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.