SLUIT MENU

FNV en CNV verbreken samenwerking SNA

De vakbonden FNV en CNV verbreken de samenwerking met een belangrijk orgaan in de uitzendbranche. Ze stappen uit de Stichting Normering Arbeid (SNA).

De SNA is opgericht voor zelfregulering en bestrijding van malafide praktijken in de uitzendsector.

FNV persbericht:
“FNV en CNV hebben zorgen over het SNA-keurmerk voor uitzendbureaus en onderaannemers. De vakbonden stuiten steeds vaker op uitzendbureaus die constructies hanteren om de cao te ontduiken, en tóch een keurmerk hebben. FNV en CNV hebben dan ook besloten zich terug te trekken uit de stichting SNA (Stichting Normering Arbeid).

‘Dit keurmerk scheidt onvoldoende de malafide van de bonafide bedrijven. Werknemers zijn hiervan de dupe; zij worden onderbetaald en verkeren steeds vaker in steeds grotere onzekerheid. Wij gaan de opdrachtgevers die schimmige uitzendbureaus inhuren de komende tijd nóg sterker op hun verantwoordelijkheid wijzen’, zegt Mariëtte Patijn, FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator.” Lees meer

De bonden bekritiseren dat uitzendbureaus naast uitzenden ook aan zzp-bemiddeling doen. Zelfstandigen hebben dan geen onderhandelingspositie meer, volgens de bonden.

Bron: FNV, 15 februari 2016

Reactie SNA

“FNV en CNV Vakmensen hebben vrijdag 12 februari jl. aangegeven zich terug te trekken uit SNA. Het bestuur SNA vindt het jammer dat beide vakbonden deze stap nemen en herkent zich volstrekt niet in de stelling dat het keurmerk ten onrechte zou worden toegekend aan allerlei “constructies”. Sinds 2006 werken de sociale partners binnen SNA gezamenlijk aan het SNA-keurmerk. Er is daarmee iets unieks neergezet, een sterk en breed gedragen keurmerk voor uitzenden en aanneming van werk gefundeerd op een nationale NEN-norm.

In de afgelopen paar jaar is de samenwerking geïntensiveerd met de uitvoering van een in overleg met minister Asscher opgesteld pakket van maatregelen. Hieraan is in samenwerking tussen SNA en publieke handhavers hard gewerkt en er zijn flinke stappen gezet. Alle betrokken partijen hebben zich daarbij actief ingespannen om het pakket van maatregelen tot een succes te maken en de kwaliteit van de zelfregulering te verhogen. In juli vorig jaar heeft minister Asscher dit ook in een brief aan de Tweede Kamer benadrukt.

Het pakket van maatregelen is echter nog niet volledig afgerond. Gezamenlijk wordt nog gewerkt aan diverse ingewikkelde thema’s. Helaas hebben FNV en CNV Vakmensen de afronding van deze laatste stappen niet meer willen afwachten. Verschil van inzicht met betrekking tot de brede discussie over de gewenste ontwikkeling en regulering van flexibele arbeid in Nederland (o.a. met betrekking tot contracting en bemiddeling van zzp’ers), alsmede de reikwijdte van het certificaat, is er mede debet aan dat de constructieve samenwerking is beëindigd. Dit is spijtig, aangezien het verleden laat zien dat complexe thema’s het beste gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

SNA gelooft nog steeds in het belang van zelfregulering en zal dan ook blijven werken aan de afgesproken maatregelen en de kwaliteit van het keurmerk. Een goede zelfregulering, gecombineerd met publiek-private samenwerking, is immers van groot belang om misstanden te voorkomen.

SNA heeft er vertrouwen in dat zelfregulering via een keurmerk een toegevoegde waarde zal blijven bieden aan inlenende werkgevers en aan de uitzendbureaus.”

Bron: SNA, 14 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.