"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Boetebeleid Belastingdienst gewijzigd

| Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst | BBBB |


De Belastingdienst heeft het boetebeleid gewijzigd voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die na 31 december zijn ingediend.

Er wordt niet meer gebruik gemaakt van een werkinstructie verzuimboeten voor aangiften die na deze datum zijn ingediend, in verband met een wijziging in het boetebeleid per 1 januari 2016. Voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die na deze datum binnenkomen, is het boetebeleid uit het Besluit Bestuurlijke Boeten van toepassing.

Bron: Belastingdienst, 8 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.