"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Veel vraag naar financieel project controllers

De vraag naar financieel specialisten groeit in het derde kwartaal van 2015 met maar liefst 49%.

Vooral de stijgende vraag naar Business analisten met financiële achtergrond is opmerkelijk. Maar liefst 63% ten opzichte van het derde kwartaal van 2014, meldt Yacht.

Populariteit Big Data stuwt de vraag
Volgens Ansco Dokkum, Directeur Yacht Finance, is er een verband tussen de populariteit van Big Data en de vraag naar Business analisten: “Doordat bedrijven steeds meer met Big Data werken en deze gegevens correct geanalyseerd en geïnterpreteerd moeten worden, is er steeds meer behoefte aan specialisten die dat heel goed kunnen. Begin 2013 was er vrijwel geen vraag naar deze beroepsgroep, maar nu wordt het steeds moeilijker om Business analisten te vinden die specialisme in het vak Finance en Reporting combineren met kennis van IT systemen en middelen.”

Accountants en project controllers
De vraag naar accountants blijft groot. In het derde kwartaal van 2014 stonden er 3400 vacatures uit naar accountants, tegenover 6570 in hetzelfde kwartaal dit jaar. Dat is een forse toename van 93%. Ook Project Control wordt steeds belangrijker. De afgelopen drie jaar zijn er 20.000 vacatures geplaatst voor de functie van Financial controller. Opvallend is dat in ruim 23% van die vacatures gevraagd wordt om een Project controller en dat dit percentage elke maand toeneemt. Deze vraag vloeit voort uit de behoefte tot innovatie, wat vaak op projectbasis georganiseerd wordt. Bedrijven gaan meer investeren en innoveren waarbij risico management essentieel is. De Project controller heeft hierin een grote verantwoordelijkheid.

Wanneer de vraag toeneemt en de arbeidsmarkt krapper wordt, schakelen bedrijven vaker een intermediair in. “Een intermediair met kennis van het vakgebied en de arbeidsmarkt zorgt voor extra aantrekkingskracht bij kandidaten. Voor bijvoorbeeld de rol van Assistent accountant, zie je dat 80% van de vraag via een intermediair wordt uitgezet. Voor de functie van Assistent controller is dat ruim 72%. Verder zien we dat het merendeel van de financiële functies voor vast personeel is. Ruim 78% van alle openstaande vacatures op dit moment. 7 % van het aantal vacatures is op detacheringsbasis en 13% op tijdelijke basis”, aldus Dokkum.

Yacht heeft een nieuwe whitepaper beschikbaar over Project Controlling.

Bron: Yacht, 21 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.