SLUIT MENU

Uitstel wetsvoorstel gelijke arbeidsvoorwaarden payroll

| Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI |


Minister Asscher zal in oktober/november van dit jaar een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer waarmee de arbeidsvoorwaarden voor vast en flex gelijk worden getrokken.

Daarvoor moet de wet WAADI worden gewijzigd. Met het wetsvoorstel wil de minister gelijke arbeidsvoorwaarden regelen voor payrollkrachten. Lees meer

De voorbereiding van dit wetsvoorstel vergt meer tijd dan oorspronkelijk was voorzien. Behandeling door de Eerste Kamer voor 1 januari 2016 is dan niet meer haalbaar. Afhandeling in de Eerste Kamer voor mei 2016 is wenselijk, zo geeft het ministerie van Sociale Zaken aan.

1 juli 2016 in werking
De beoogde datum voor inwerkingtreding is nu 1 juli 2016.

Bron: Rijksoverheid, 3 september 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.