"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

OESO: risico’s langdurige werkloosheid

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt dat er veel actie van overheden nodig is om langdurig werklozen weer bij de arbeidsmarkt te betrekken.

Dit blijkt nodig, ook al trekt de economie aan. De OESO stelt dit in haar vandaag gepubliceerde rapport.

Jongeren die in de afgelopen jaren van school kwamen en geen baan wisten te vinden, ondervinden anders blijvend de gevolgen van werkloosheid. Ook ervaren werknemers die werkloos werden tijdens de crisis, dreigen op achterstand te raken.

“Overheden moeten nu ingrijpen om een permanente toename te voorkomen van arbeiders die vastzitten in chronische werkloosheid of die werkloosheid afwisselen met slecht betaalde banen.”

In mei van dit jaar waarschuwde de OESO dat de inkomensongelijkheid niet eerder zo groot was, mede door een sterke toename van flexwerk. Lees meer

Bron: OECD, 9 juli 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.