"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABN AMRO: omzetgroei zakelijke dienstverleners

Stijgende volumes zorgen voor omzetgroei zakelijke dienstverleners

Dit maakt het Economisch Bureau van ABN AMRO vandaag bekend in de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening.

• Omzetgroei: volumes stijgen, tarieven blijven gelijk
• Schaalverkleining zorgt voor extra druk op tarieven
• Nieuwe business modellen veelal nog in ontwikkelingsfase

Omzetgroei loopt per branche sterk uiteen
De economische groei van 2014 heeft geleid tot fors hogere afname van zakelijke diensten. De omzet van de gehele sector steeg in 2014 met bijna 4 procent. De omzetgroei in de verschillende branches liep echter wel sterk uiteen.

De groei gold ook voor de uitzendbranche in 2014. Er konden meer uitzenduren worden afgezet en de omzet werd flink verhoogd.

omzet per branche

 

Positief vooruitzicht uitzendbranche
De goede economische vooruitzichten zijn gunstig voor de uitzendbranche. Niet alleen de werkgelegenheid neemt toe maar ook houdt de trend van flexibilisering houdt aan. Vaste contracten gaan steeds meer terrein verliezen.

Groei ZZP’ers leidt tot prijsdruk
Tussen 2007 en 2014 nam het aantal ZZP’ers met bijna 90 procent toe. Inmiddels bestaat bijna 85 procent van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening uit ZZP’ers. De versnippering verschilt per branche. ABN AMRO stelt vast dat de organisatieadviesbureaus en accountancy het meest versnipperd zijn en de uitzendbranche en deurwaarders het minst. De sterke groei van het aantal ZZP’ers leidde er toe dat de concurrentie om kleinere opdrachten sterk is toegenomen en heeft geleid tot een grotere prijsdruk.

Zie voor meer informatie:  Sectorprognoses zakelijke dienstverlening maart 2015

Bron: ABN, 9 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.