"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Pleidooi voor overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

| Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet |


Werkgeversorganisaties pleiten voor een overdraagbaar arbeidsgehandicaptenquotum, de Quotumwet zou daarvoor moeten worden aangepast.

Wanneer een bedrijf inkoopt bij een sociale onderneming, zoals een sociale werkplaats, zou dat werk moeten meetellen voor het eigen quotum arbeidsgehandicapten. Op die manier moeten bedrijven onder de boete van de quotumwet uit kunnen. Sociale ondernemingen kunnen hun rechten dan overdragen aan bedrijven die niet aan de wet voldoen.

De Quotumwet zou veel meer moeten aansluiten op de dynamische manier waarop de arbeidsmarkt werkt, vindt Bert van Boggelen van de Normaalste Zaak, een netwerk van meer dan tweehonderd bedrijven die gehandicapten aan werk helpen.

De vakbonden zijn tegen aanpassing van de wet, meldt de Volkskrant.

Er is veel werk voor arbeidsgehandicapten in de hightech-maakindustrie in de regio Eindhoven. ‘Werk in kleine series, onderdelen maken, lampen in elkaar zetten. In de Brainportregio kunnen veel van dit soort taken worden overgenomen van mbo’ers en hbo’ers.’

Bron: Volkskrant, 31 januari 2015

Arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten relatief laag
De netto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten is relatief laag: in 2013 werkte één op de drie 12 uur of meer per week. Personen zonder arbeidshandicap werkten ruim tweemaal zo vaak (72 procent). Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak werkloos: hun werkloosheidspercentage is met 15,8 bijna tweemaal zo hoog als van personen zonder arbeidshandicap (7,6 procent). In vergelijking met werkenden zonder arbeidsbelemmering is het verschil in werkloosheid bij hoogopgeleide arbeidsgehandicapten aanzienlijk kleiner dan bij laag- en middelbaaropgeleide arbeidsgehandicapten. Voor de arbeidsparticipatie is dit niet het geval: de arbeidsparticipatie stijgt als het opleidingsniveau toeneemt, maar blijft ook op het hoogste niveau duidelijk achter bij de participatie van niet-arbeidsgehandicapten.

Bron: CBS, 29 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.