SLUIT MENU

NBBU: Verbod op inhoudingen minimumloon belemmert transparantie loonstrook


Verbod op inhoudingen minimumloon belemmert transparantie loonstrook, vindt brancheorganisatie NBBU, die verwacht dat het leidt tot nieuwe schijnconstructies.

De minister van Sociale Zaken wil inhoudingen op het minimumloon voor huisvesting en de zorgverzekering verbieden. Dat zal voor werknemers, vooral arbeidsmigranten, grote negatieve gevolgen hebben, waarschuwt de NBBU, brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendondernemingen.

Nu is het zo dat werkgevers die werken met arbeidsmigranten, de zorg op zich nemen voor het regelen van huisvesting en de betaling van de zorgverzekering. Deze zorgplicht is verankerd in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat werkgevers deze belangrijke kosten voortaan buiten de loonstrook om moeten regelen. Dit leidt tot aanzienlijk hogere kosten en meer administratieve lasten voor de werkgever. En belangrijker: Als de inhoudingen niet meer zichtbaar zijn op de loonstrook, is er geen zicht meer op de kosten die werkgevers bij werknemers in rekening brengen.
De NBBU waarschuwt dat nieuwe schijnconstructies zullen ontstaan. Te denken valt aan situaties waarbij werknemers hun huur contant of via een mobiele pin moeten afrekenen; bijvoorbeeld bij een huisbezoek. Werknemers worden makkelijker het slachtoffer van moeilijk controleerbare misstanden.

De NBBU voorziet twee belangrijke negatieve gevolgen:

1. Werknemers zijn niet meer verzekerd omdat de werkgever een beperktere of geen rol meer speelt bij de premiebetaling aan verzekeraars.
Werkgevers verzorgen nu de premiebetaling. Zij houden de premie in op het loon en storten die bij de verzekeraar. Als een werkgever de premie straks niet meer kan inhouden op het wettelijk minimumloon, dan zal hij de inning van de premie aan de verzekeraar overlaten. Met als risico dat de werknemer niet verzekerd is omdat hij (door onwetendheid) de premie niet betaalt.

2. Keurmerk goede huisvesting (SNF) loopt gevaar.
Als de werkgever bijvoorbeeld huisvestingskosten niet meer mag inhouden op het wettelijk minimumloon, komt hij in een afhankelijke positie terecht. Hij loopt het risico dat de werknemer de huur niet aan hem overmaakt. Als een werkgever geen instrumenten meer heeft om het betalen van de huur door de werknemer te borgen, zal er voor hem ook geen aanleiding meer zijn nog langer gebruik te maken van het huisvestingskeurmerk SNF. Dit drijft arbeidsmigranten in de handen van huisjesmelkers.

Oproep aan Tweede Kamer
Vanavond praat de Tweede Kamer over de Wet aanpak schijnconstructies, waarvan deze maatregel onderdeel is. De NBBU onderschrijft het doel van de WAS om eerlijke concurrentie en een correcte loonbetaling te bevorderen. Maar de werkgeversorganisatie roept Kamerleden op het wetsvoorstel te herzien en verrekeningen en inhoudingen op het loon voor huisvesting en de zorgverzekering te handhaven.

De NBBU stelt: Kom tegemoet aan het doel van het wetsvoorstel en houdt de uitbetaling van het wettelijk minimumloon transparant. Laat de verrekeningen en inhoudingen transparant via de loonstrook verlopen en voorkom nieuwe schijnconstructies.

Bron: NBBU, 26 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.