SLUIT MENU

Asscher zoekt oplossing transitievergoeding

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Binnen twee weken komt minister Asscher met een voorstel aan de Tweede Kamer, waarin hij een oplossing formuleert voor de onbedoelde effecten van de terugwerkende kracht van de transitievergoeding voor seizoenswerkers.

Hij heeft dit vanmiddag toegezegd aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in het debat over het Arbeidsmarktbeleid. Hij is bereid tot aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid op dit punt.

Hij gaat in de komende weken intensief overleggen met sociale partners, maar maakt zich daarvan niet afhankelijk.
Hij benadrukt de noodzaak van precisie en zorgvuldigheid, maar ziet ook dat er haast geboden is omdat de wet op 1 juli 2015 ingaat.

De Kamerleden Van Weyenberg (D66), Vermeij (PvdA), Mulder (VVD), Schouten (Christen Unie) hebben hun zorgen geuit over de onbedoelde effecten die ertoe leiden dat werkgevers in bepaalde situaties met terugwerkende kracht voor zeer hoge transitievergoedingen komen te staan, waar ze niet voldoende op hebben kunnen anticiperen. Mensen die al jaren achtereen hetzelfde seizoenswerk doen in de horeca, recreatie en tuinbouwsector dreigen daardoor hun baan te verliezen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor asfalteerders die alleen van maart tot september kunnen werken en in die periodes bij voorkeur met dezelfde goed ingevoerde seizoenswerkers werken.

Goede voorlichting nodig
Minister Asscher gaat er bij werkgeversorganisaties op aandringen om goede voorlichting te geven en ondernemers niet onnodig angst aan te jagen.

In het debat kwam onder meer ook de ET-regeling ter sprake. Voor de zomer komt minister Asscher samen met Staatssecretaris Wiebes van Financiën met een onderzoek.

Bron: Tweede Kamer, debat, 11 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.