SLUIT MENU

Xelvin groeit door ondernemende technici

Detachering in de sectoren Techniek, Engineering, Bouw & Infra, Oil & Gas

‘Wij hebben luisteren tot een kunst verheven en leggen focus op een gezonde en gestructureerde vrijheid. Die speelruimte stelt ons in staat om mee te bewegen met de vraag in de markt.’

Interview met Dennis Wissink, Algemeen Directeur

Xelvin behaalde de eerste plaats in de Fabulous 40 – Flexbranche.

Organisatie
In augustus 2006 is Xelvin van start gegaan in Groningen onder leiding van oprichter Vincent van Wieren. Inmiddels zijn er 19 vestigingen door het hele land verdeeld over verschillende regio BV’s.

“We werken met vier regio BV’s, een jacht- en scheepsbouw BV en een Backoffice BV,” zo licht Dennis Wissink toe. “De oprichters waren de pioniers van de beginjaren. In 2011 hebben we de organisatie samengevoegd en verder geconsolideerd. Toen ben ik algemeen directeur geworden. Op dit moment werken we nog niet vanuit een overkoepelende holding, maar op termijn is dat wel de bedoeling. Het management en de backoffice zijn al ondergebracht in een gezamenlijke BV.

Ondernemerschap centraal
Het ondernemerschap staat centraal in alle lagen van onze organisatie. Ik geef uiteraard met het management team de richting aan en het doel. De vestigingen mogen zelf ondernemen zoals dat past bij de marktomstandigheden in de regio. Wanneer er veranderingen nodig zijn in de bedrijfscultuur en in de strategie worden die met iedereen besproken, zodat er met ieders inspraak een breed gedragen beleid is.

Gestructureerde vrijheid
Onderdeel van onze policy is dat wij ons houden aan onze afspraken met opdrachtgevers en kandidaten. Een mondelinge afspraak geldt daarom net zo goed als een afspraak, ook als dat achteraf wat ongunstiger uitvalt voor ons. Contracten maken we naar aanleiding van de oplossing die per situatie het beste werkt en niet omgekeerd. We gaan dus uit van de behoefte van de opdrachtgever. We denken oplossingsgericht en willen begrijpen wat de problematiek bij de klant is.

We doen ook internationaal recruitment. Het merendeel van onze business is gericht op detachering in Nederland. Zuid-Nederland staat meer open voor detachering van internationale vakkrachten. In Oost- en Noord-Nederland was men daar voorheen terughoudend in, maar dat begint langzamerhand te veranderen.

Boarding
Als we internationale vakkrachten detacheren doen we dat heel zorgvuldig. We helpen hen om te integreren, we zorgen zelfs voor een sportvereniging waar ze zich bij aan kunnen sluiten. We regelen goede woningen in prettige woonwijken. We faciliteren hun hele functioneren in de omgeving waarin ze wonen en werken. We zorgen ook voor goed taalonderwijs. ‘Boarding in the community’ vinden we erg belangrijk, omdat ze daardoor goed functioneren, kunnen aarden in ons land en de integratie op de werkvloer ook goed verloopt.

Zo hadden we een tijdje een actie: ‘Een Nederlands sprekende Griek is uniek’. We gaven Griekse vakmensen Nederlandse les. Als een opdrachtgever afwachtend reageerde en het eerst wel eens wilde zien, merkten we dat het ijs snel gebroken was, wanneer zo’n vakman de basis van de Nederlandse taal beheerste en ook redelijk Engels sprak.
Voor de internationale werving van gespecialiseerde vakkrachten kijken we in heel Europa. We werken samen met wervingskantoren in de landen waar vakkrachten beschikbaar zijn, onder meer in Dublin en Southampton. We hebben geen eigen kantoren in het buitenland.

Sectoren
We hebben in de afgelopen jaren veel vakkrachten kunnen leveren voor de jacht- en scheepsbouw en in de hightech industrie. In de scheepsbouw stabiliseert de vraag. Daarom leggen we ons nu ook toe op andere sectoren, zoals Food en Farma. Sinds kort hebben we voor die markten een senior accountmanager in dienst die zeer ervaren is in deze sector. Het is essentieel dat je met gedegen kennis uit het vak kunt praten met opdrachtgevers. Alleen dan kun je op het juiste niveau sparringpartner zijn.
In de sectoren Bouw en Infra hebben we 80 gedetacheerde krachten aan het werk. We zoeken steeds weer nieuwe niche markten en geven onze mensen de kansen om hier nieuwe labels voor op te zetten. Voor elke persoon die via ons op een nieuw project wordt gezet, zoeken we de best aansluitende contractvorm. We selecteren mensen, gaan met hen de verbinding aan, onderzoeken hoe zij het best willen en kunnen werken en richten daar de werkvorm op in. We bieden om die reden meerdere contractvormen voor flexibele arbeid aan.

Zo’n 7% van ons aanbod aan flexkrachten bestaat uit zzp’ers. In een aantal markten zien we een lichte toename van het aantal zelfstandig professionals, zoals in de IT en bij specifieke uitvoerende taken in de Bouw.

Het segment waarin wij opereren vraagt om vakkrachten met minimaal opleidingsniveau MBO, HBO (dat is het merendeel) en VWO of PHD. Soms heeft iemand een LBO-opleidingsniveau dat met deelcertificaten toch naar een MBO-4 niveau wordt getild.

Ontmoetingen en dialoog met onze mensen zijn voor ons heel belangrijk. Via opleidingen, die we samenvatten onder de noemer Techniek 3.0, kunnen we die dialoog heel goed en praktisch organiseren. Diverse trainingen op het gebied van communicatie, psychologische modellen, sociale vaardigheden en vakkennis geven we op onze kantoren. Ook projectmanagement, specifieke trajecten zoals composiet training en training in de Nederlandse taal krijgen bij ons veel aandacht.

We werven onze kandidaten via mond tot mond reclame en via partners waarmee we samenwerken. We bezoeken ook veel beurzen en evenementen en leggen daar contacten. Verder zijn we zeer actief op social media. We werven dus zowel offline als online.

Voor de regio Eindhoven, in het bijzonder de hightech industrie en haar toeleveranciers leveren wij circa 40% van de professionals.

Blik op de toekomst
Ik denk dat de vraag naar flexibele vakkrachten toeneemt in de komende jaren. De levenscyclus van een product wordt steeds korter. De pieken en dalen in de productie wisselen elkaar steeds sneller af. Dat heeft invloed op de mensen die je nodig hebt. De bemiddeling van vakkrachten op niveau mbo+ en hbo+ neemt toe. De vraag naar technisch personeel en ook naar payrolling groeit. Het wordt steeds belangrijker om je klanten te kunnen ontzorgen met specialistisch personeel en specialistische oplossingen. De regeldruk wordt groter, net als de grote variatie in contracten die je moet kunnen leveren.

Blijven leren
Daarom bedenken wij ieder jaar tenminste twee nieuwe contractvormen of business modellen en lanceren die in de markt, zodat wij onszelf voortdurend uitdagen en vernieuwen.
Om die reden staan we ook open voor ongewone manieren van verlonen. Wij leveren nu bijvoorbeeld de crew voor een superjacht. Dat vraagt heel specifieke kennis van de internationale regels voor verloning. Zo kijken we vooruit en blijven we onszelf voortdurend aanpassen aan de vraag in de markt.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.