"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ruim 14 mln voor werkgelegenheid regio Amsterdam

Er komt €14 miljoen euro beschikbaar voor het werkgelegenheidsplan Amsterdam ‘Werk maken van talent’.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan €7 miljoen. De rest van het bedrag is afkomstig van, werkgevers en vakbonden, onderwijs- en kennisinstellingen in de regio. Het geld is vooral bestemd om ervoor te zorgen dat mbo-talent, zzp’ers en ict’ers worden geschoold, zodat ze een grotere kans op werk maken. Bijvoorbeeld in technische- en andere sectoren waar een tekort aan personeel is. Dat heeft minister Asscher bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan IBM Amsterdam waar het regioplan is gepresenteerd.

Door de economische crisis is het voor bedrijven lastig om nieuwe mensen aan te trekken en te investeren in het huidige personeel. Tegelijk zijn er ook werkgevers, zoals ICT en technische bedrijven die juist op zoek zijn naar goed opgeleide werknemers. Met dit plan komen werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar. Zo maken jongeren meer kans op een baan en wordt het onderwijs beter afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Werknemers uit sectoren waar ontslagen vallen worden omgeschoold naar kansrijke beroepen.

Een greep uit de belangrijkste maatregelen:

  • Startersbeurs: 1000 jongeren krijgen de mogelijkheid om korte stages te lopen en werkervaring op te doen bij bedrijven. Daarvan zijn 400 jongeren langer dan een half jaar werkloos.
  • 1400 leerlingen op mbo- of vmbo-niveau worden op de werkvloer door technische bedrijven getraind om hun beroepsvaardigheden te verbeteren.
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen een entree-opleiding.
  • 70 zelfstandigen worden om- en bijgeschoold om hun kansen op werk te vergoten.
  • 180 werkloze hoger opgeleiden worden omgeschoold naar een ICT-beroep.
  • Ruim 300 leerlingen doorlopen een mbo Excellentie-programma.

In totaal heeft minister Asscher €600 miljoen beschikbaar gesteld voor de sectorplannen. Werkgevers en werknemers leggen tenminste hetzelfde bedrag bij. Tot nu toe hebben meer dan 100 sectoren een aanvraag ingediend. Vanaf januari 2015 start een nieuwe aanvraagperiode met de Brug-WW als nieuwe maatregel om ervoor te zorgen dat werkzoekenden makkelijker een baan vinden in een sector waar tekorten zijn.

Bron: Rijksoverheid, 27 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.