"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Metalektro 2011-201320 april 2011

CAO-naam
CAO Metalektro (Grootmetaal)

Download CAO Metalektro 2011-2013
>

Looptijd
De looptijd van de CAO bedraagt 26 maanden, te weten van van 1 mei 2011 tot 1 juli 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
487 (CAO Metalektro)
488 (CAO Metalektro Hoger Personeel)

Loonmutaties
Het loon stijgt per 1 juli 2011 met 1,15%, op 1 januari 2012 met 1%, op 1 juli dat jaar met 1,1% en op 1 januari 2013 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– Gecertificeerde en geregistreerde uitzendbureau’s. De werkgevers in de grootmetaalsector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA (Stichting Naleving Arbeidsbureaus) uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. De partijen gaan een bijdrage leveren aan de opleiding van uitzendkrachten tot gekwalificeerde vaklieden en de re-integratie van arbeidsongeschikte uitzendkrachten.
– Duurzame inzetbaarheid werknemers. Daarnaast zijn er verschillende afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, door opleidingen en scholingsdagen, arbodienstverlening, diverse pilots waaronder triobanen, het sparen van vakantiedagen zonder verjaring, voorlichting over deeltijdpensioen en praktijkopleiders.
– De werkgevers gaan de hele premie voor de overgangsregeling voor het vroegpensioen betalen per 1 januari 2012. Dit betekent dat de jongere mensen die geen gebruik van deze regeling kunnen maken, daar voortaan ook niet meer aan meebetalen.
– De jeugdschalen boven de 22 jaar vervallen, jongeren krijgen dan de normale beloning die gelden voor vaklieden. De sector wil graag een forse instroom van jongeren en Wajongers.

Bron: Metaalnieuws, 19 april 2011

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.