SLUIT MENU

Doorbetaling loon zieke payroller vóór cao

27 november 2008

Doorbetaling van loon bij ziekte prevaleert boven eventuele uitsluiting van die loondoorbetalingsplicht in een cao-bepaling.

Dit oordeelt de voorzieningenrechter ten laste van een payrollonderneming.

Ziekte en faillissement
Een werknemer die in dienst is bij de payrollonderneming, op initiatief van de opdrachtgever, wordt voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst ziek. Na twee maanden loon te hebben doorbetaald beëindigt de payrollonderneming de inleenovereenkomst, wegens wanbetaling van de opdrachtgever. Vervolgens gaat de opdrachtgever failliet.

Loondoorbetalingsplicht versus cao-bepaling
De uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht mag gedurende maximaal zes maanden worden afgesproken, en kan bij cao verlengd worden. In de Payroll-Cao is daarbij de bepaling opgenomen dat gedurende één jaar alleen loon voor werkgelijk gewerkte uren mag worden uitbetaald. Deze uitsluiting mag echter niet worden toegepast wanneer het gaat om een werknemer die al ziek was voordat de opdracht tot een einde kwam. De wet aangaande loondoorbetaling bij ziekte prevaleert dan boven de cao.


Bron: Voorzieningenrechter Almelo 27 juli 2008, JAR 2008, 226

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.