"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbowet en de flexbranche

Wie is verantwoordelijk?
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden. In de flexbranche is dit het bureau (de werkgever). Maar omdat het bureau niet kan zorgen voor leiding en toezicht op de werkvloer, wordt in de Arbowet ook de inlener als werkgever beschouwd. De inlener wordt in de wet aangeduid als de “materiële” werkgever. Het bureau en de inlener hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
 
Doorgeleidingsplicht
In de Arbowet staat dat een werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden één belangrijke verantwoordelijkheid heeft: de doorgeleidingsplicht. De doorgeleidingsplicht houdt in dat het bureau de werknemer informatie moet verstrekken over de werkplek (het arbo-document) en over de functie-eisen. Deze informatie moet worden aangeleverd door de inlener.
 
Arbo-document
De werkgever is verplicht de werknemer een arbo-document te overhandigen. In dit document staan alle kenmerken van de werkplek die relevant zijn voor de arbeidsomstandigheden, zoals de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, instructies over de werking en bediening van machines en de wijze waarop gehandeld moet worden bij brand en andere ongelukken.

Daarnaast is de werkgever verplicht de werknemer te informeren over de functie-eisen. Bij de functie-eisen horen niet alleen opleiding en ervaring, maar ook vaardigheden (zoals het kunnen bedienen van bepaalde machines).

De inlener moet het arbo-document aan het bureau (de werkgever) verstrekken. De werkgever moet het arbo-document aan de werknemer doorgeven vóórdat de werkzaamheden aanvangen.

In de praktijk zijn zulke arbo-documenten lang niet altijd aanwezig, zeker niet bij kleinere bedrijven. Daarom zijn binnen het Arboconvenant Uitzendbranche checklists ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als hulpmiddel bij het vaststellen van de informatie. Meer »

Ongeval
Als de werknemer een ongeval krijgt moet de werkgever kunnen aantonen dat het arbo-document en de functie-eisen zijn doorgegeven. Als een bureau dat niet kan aantonen, bestaat het risico dat het bureau aansprakelijk wordt gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Taakverdeling
De inlener en het bureau kunnen de taken (en verantwoordelijkheden) verdelen. Zo kan het bureau bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Het is aan te raden deze afspraken schriftelijk vast te leggen en te controleren op het nakomen ervan.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.