Welke manier van solliciteren past bij je doelgroep?

0
274

Voor steeds meer jongeren is een sollicitatie versturen via WhatsApp de normaalste zaak van de wereld.

Uit onderzoek van Sollicitatiedokter blijkt dat bijna 1 op de 10 werkzoekenden van onder de dertig het liefst via WhatsApp solliciteert. Aan het onderzoek deden meer dan tweeduizend mensen mee.

De populariteit van WhatsApp-sollicitaties is deels toe te schrijven aan werkgevers. Zij stimuleren jonge werkzoekenden actief om op moderne manieren hun sollicitaties in te sturen. Zo kan je bij YoungCapital al sinds 2015 solliciteren door via WhatsApp een video in te sturen. Bij uitzendbureau OTSO gaat een werkzoekende swipend op zoek naar een match tussen zichzelf en een werkgever.

Solliciteren met emoji’s
Sandwichketen Subway laat potentiële werknemers solliciteren met emoji’s die het karakter van de werkzoekende beschrijven. Een werkzoekende die zichzelf met een paddenstoel-emoji voorstelt is bijvoorbeeld creatief. Op dezelfde manier staat de avocado-emoji voor een gezonde leefstijl en een knoflookteen-emoji voor kracht.

Drempel verlagen
Willem Eekels van sollicitatiedokter.nl juicht dit soort ideeën toe. “We zien dat jongeren vaak een hoge drempel ervaren om ergens te gaan solliciteren. Ze hebben moeite met het schrijven van een sollicitatiebrief of een cv en doen het daarom maar niet. Op die manier lopen werkgevers een grote groep talent mis. Door kandidaten te laten solliciteren via bijvoorbeeld WhatsApp, kunnen werkgevers talent putten uit een voorheen onbereikbare bron.”

Daarnaast voegt een sollicitatiebrief volgens Eekels niet altijd iets toe. “Als een werkgever kandidaten zoekt voor een functie die geen schrijfvaardigheden vergt, is het slim als hij sollicitanten uitdaagt om zich op een niet-traditionele manier aan hem voor te stellen. Dus bijvoorbeeld via een WhatsApp’je, in plaats van een sollicitatiebrief.”

Cv nog altijd het populairst
Toch wijst het onderzoek van Sollicitatiedokter ook uit dat het einde van het cv voorlopig niet in zicht is. Zo geeft 60% van de werkzoekenden nog altijd aan het liefst met een cv te solliciteren.

Niet iedere nieuwe sollicitatie-methode die werkgevers lanceren staat daadwerkelijk aan. Zo zegt slechts 3% van de ondervraagde werkzoekenden het liefst te solliciteren met een vooraf opgenomen video. Bij jongeren is dat percentage nog lager: 2% van hen stuurt graag een sollicitatievideo op.

Bron: Sollicitatiedokter.nl, 27 juli 2020

Lees ook
YoungCapital lanceert solliciteren via WhatsApp
Solliciteren via smartphone rukt op in 2018