Campagne Digitale Vaardigheden Zorgmedewerkers

0
74

’s Heeren Loo is 31 maart gestart met de campagne Digitale Vaardigheden. Medewerkers in de Gehandicaptenzorg binnen en buiten ’s Heeren Loo kunnen digitaal vaardiger worden.

Hierdoor wordt voor de zorgmedewerkers het eigen werk makkelijker gemaakt en is er meer tijd voor de cliënt. Het kantoorpersoneel kan hierdoor efficiënter en prettiger werken.

Voor iedereen is er leermateriaal in de vorm van werkbladen, trainingen en spelvormen ontwikkeld op de website www.digitaal-vaardig.nl. Deze website is toegankelijk voor iedereen die aan de slag wil gaan met zijn of haar digitale vaardigheden.

De zorg van de toekomst kan niet meer zonder de technologische ontwikkelingen. Daarom wordt er van alle medewerkers verwacht dat zij binnen de komende twee jaar voldoen aan de basiseisen digitale vaardigheden en dat ze kennis hebben over privacy en gegevensbeveiliging. Bestuurder Jan Fidder: “Elke medewerker heeft basisvaardigheden nodig heeft om in de zorg te kunnen blijven werken. Vanuit deze campagne die twee jaar duurt, doen wij er alles aan om de medewerkers op een plezierige manier te ondersteunen bij het halen van dit doel.” En zijn digicoaches om medewerkers op hun werkplek te helpen en te ondersteunen. En er is speciaal een nieuw competentieprofiel opgesteld voor alle functieniveaus zodat de digitale vaardigheden ook onderdeel zijn van functioneringsgesprekken en sollicitatiegesprekken van medewerkers. Er is naast basisvaardigheden en privacy ook aandacht voor zorgdomotica, Office 365, Apps en instellingen, en voor de applicaties die voor het dagelijkse werk nodig zijn.

Bron: ’s Heerenloo, 29 maart 2018