Randstad: SER-akkoord geen oplossing voor personeelstekort

0
423

Volgens Randstad-topman Jacques van den Broek gaat het SER-advies voor de arbeidsmarkt niet ver genoeg om de grote tekorten aan personeel in veel sectoren op te lossen.

Dit zegt hij in een interview met het FD.

Goed of slecht geregeld
Het SER-akkoord houdt een strakkere regulering van de uitzendsector in, via kortere uitzendingen, beter pensioen en het tegengaan van omzeiling van regels en de cao. Volgens de topman lost dit niets op, omdat het maar om 3% van de markt gaat. Men moet niet uitgaan van de tegenstelling tussen vast en flex, maar tussen goed of slecht geregeld werk. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor freelancers, platformwerkers en buitenlandse werknemers. Van den Broek mist de ‘uitzendachtige winkels’ voor loopbaangerelateerde vragen, die nog wel in het advies van de commissie-Borstlap stonden.

Structureel
Hij maakt zich zorgen over de schaarste op de arbeidsmarkt, in combinatie met de aantrekkende economie. Samen met UWV, gemeenten en werkgevers wil hij vraag en aanbod in kaart brengen, om zo de tien miljoen werkenden te kunnen voorzien van de juiste opleidingen voor het aanbod aan vacatures. Het probleem is zelfs structureel, onder andere door de vergrijzing, maar ook door nieuwe mensen die nodig zijn voor de Green Deal.

Van den Broek staat niet alleen in zijn zorgen. Uit een recente analyse van ABN AMRO Insights blijkt dat vaste werknemers zich flexibel moeten opstellen om de organisatie wendbaar te houden, maar dat interne flexibiliteit lastig te verwezenlijken is. De behoefte aan extern flexibel personeel blijft daarom bestaan. Het is volgens die analyse dan ook niet zozeer het SER-advies dat uitzenders zorgen baart, maar het tekort aan uitzendkrachten.

Bron: FD, 28 juli 2021