HeadFirst: bescherm kwetsbare zzp’er

0
277

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties.

Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht.

Meeste zzp’ers in zakelijke dienstverlening
Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 80% van de Nederlanders denkt dat zzp’ers vooral in de bouw werken. In werkelijkheid is dat 15%, en is de sector zakelijke dienstverlening (25%) het grootst. Daarnaast is de sector onderwijs met 186% de grootste stijger tussen 2007 en 2019. Maar in bijna de helft van de gevallen betrof dit bedrijfsopleidingen of studiebegeleiding. Het aantal zzp’ers voor de klas daalde juist.

Aantal bewuste, hoogopgeleide zzp’ers groeit
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal hoogopgeleide zzp’ers is verdubbeld, terwijl het aandeel praktisch opgeleide zzp’ers juist sterk afnam. In zes jaar tijd daalde dit percentage van 19% naar 15%. Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group: “Een groeiende groep werkenden zet de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Slechts een kleine 7% van de zzp-populatie noemt zichzelf gedwongen zzp’er. Het is hoog tijd dat er een oplossing komt die hulpbehoevende zzp’ers ondersteunt, maar de grotere groep bewuste zelfstandigen vrij laat om te ondernemen.”

Bescherm kwetsbare zzp’er
De spreiding van welvaart is onder zzp’ers groter dan bij werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van het jaarinkomen en de financiële buffer. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (minder dan €20.000 per jaar) als in de hogere (meer dan €50.000 per jaar). Kolff stelt dat de politiek zelfstandigen met lagere uurtarieven en kleine financiële buffers moet beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. “Er is een sociaal basisstelsel nodig voor alle werkenden, ongeacht hun contract- of rechtsvorm, met zekerheden die meebewegen met de veranderingen in hun werkende leven. Een wezenlijke verandering van het huidige systeem, maar broodnodig om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken”, aldus Kolff.

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn samengebracht in een infographic.
HeadFirst: De zzp'er bestaat wel. Feiten en cijfers op een rij

Bron: HeadFirst, 9 november 2021