Wijziging AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2016-2017

0
3556


7 september 2016

Wijziging AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2016-2017

Download: AVV CAO Installatiebedrijf 2016-2017 (01-09-16)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 september 2016, nr. 41940, onder UAW nr. 11791.