"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Steeds minder mensen werken na WW als uitzendkracht

Sinds 2021 neemt het aantal mensen dat na een WW-uitkering als uitzendkracht werkt af. Dat meldt het UWV. Zij verwachten dat deze trend voort zal zetten in 2024.

Het aandeel mensen dat vanuit de WW als uitzendkracht gaat werken, neemt sinds 2021 af. Ook daalde het aantal uitzendbanen en uitzenduren. Naar verwachting zet deze dalende trend door in 2024. Desondanks blijft uitzendwerk volgens het UWV een belangrijke manier om weer aan het werk te raken.

22% als uitzendkracht aan de slag

In de eerste helft van 2023 verlieten ruim 71.100 mensen de WW om aan het werk te gaan. Van deze groep gingen 15.400 mensen als uitzendkracht aan de slag (22%). Dit is minder dan in de voorgaande jaren. Daartegenover staat dat iets meer mensen na de WW met een vast of tijdelijk contract aan het werk gaan.

Uitzendwerk is vaak tijdelijk

Uitzendkrachten komen vaker in de WW dan werknemers die in dienst zijn bij een werkgever. Uitzendwerk gaat vaak gepaard met baanwisselingen en (korte) perioden van werkloosheid. Dit komt doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet voor bijvoorbeeld seizoenswerk, het aanvullen van roosters bij piekdrukte en voor vervanging bij ziekte of afwezigheid.

Contracttype na de WW. (Bron: UWV)

Wie meer uren maakt, blijft vaker langdurig aan het werk

UWV onderzocht welke factoren een rol spelen bij langdurig werkbehoud na de WW. Van de mensen die in 2021 via een uitzendcontract uit de WW stroomden, bleef 61% langer dan een jaar onafgebroken aan het werk. Dit kan in dezelfde baan zijn of in een andere baan. Uitzendkrachten die meer uren in de week werkten, bleven vaker langer dan een jaar achter elkaar werken. Zo bleef van de mensen die minder dan 12 uur per week werkten, 30% langer dan een jaar werken. Van de uitzendkrachten die 36 uur of meer per week werkten, bleef 67% langer dan een jaar aan het werk.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er eind januari 2024 444.000 uitzendbanen. Sinds februari 2022 neemt het aantal uitzendbanen gestaag af. De ontwikkeling van het aantal uitzendbanen loopt hiermee achter op die van de reguliere banen. Het aantal reguliere banen neemt voortdurend toe.

Aandeel langdurige werkhervattingen loopt op met uren (Bron: UWV)

Minder omzet door minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren bij ABU-uitzendorganisaties daalt al langere tijd. In 2023 werden er 14% minder uren gewerkt dan in 2022. In 2022 was het totaal aantal gewerkte uitzenduren ook al lager dan in 2021. De omzet van ABU-uitzendorganisaties daalde in 2023 met 2% ten opzichte van 2022.

Volgens de arbeidsmarktprognose van UWV krimpt in 2024 het aantal banen in de uitzendbranche met 4%. Dit komt vooral door de aanhoudende lage economische groei. Ook hebben uitzendbureaus te maken met een krappe arbeidsmarkt. Er zijn veel openstaande vacatures en relatief weinig werkzoekenden. Mogelijk remt de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt het aantal uitzendbanen en -uren af.

  • Het webinar van het UWV over het onderzoek is terug te kijken via deze link.
Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *