"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tweede Kamer praat over arbeidsmarkt. Wet Toelating op stoom, twijfels over zzp-wet

Vaart maken met hervorming van de arbeidsmarkt. Maar ook twijfels over een deel van de aangekondigde wetten. Dat was de toon van het eerste overleg tussen demissionair minister Van Gennip (SZW) en de nieuw samengestelde vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 25 januari vergaderden demissionair minister Van Gennip (SZW) en de nieuw samengestelde vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Na de adviezen van de Commissies Roemer en Borstlap en de SER heeft Minister Van Gennip een reeks wetten in voorbereiding die een forse impact zullen hebben op de positie van uitzenders, detacheerders en bemiddelaars van zzp’ers. Vooralsnog heeft Van Gennip van de Kamer de ruimte gekregen om door te gaan met het wetgevingsproces. 

Zo ligt de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wet TTA) op koers. Met een geplande ingangsdatum van 1 januari 2026.  “Misstanden aanpakken in de uitzendsector is belangrijk. Dat vinden ook uitzendorganisaties zoals de NBBU en de ABU”, legde Van Gennip nog eens uit.  “De arbeidsinspectie krijgt daarbij 90 FTE extra voor handhaving. Zij gaan nu al aan de slag.”

Vlak voor het overleg met de Kamer is alvast een internetconsultatie gestart over een deel van de regeling die de wet qua uitvoering handen en moeten moet geven. Het meest interessante deel van deze concept-AMvB, namelijk onder andere het normenkader, wordt later in een ‘ministeriële regeling’ vastgesteld.

De politieke partijen lieten zich in dit overleg nog niet uitgebreid uit over deze Wet TTA. Dat komt later. Maar het ziet ernaar uit dat ze de hoofdlijnen steunen.

  • Meer weten? Volg op 6 februari (11.15 uur) het gratis webinar van de NBBU tijdens de WebinarWeek. Inschrijven kan hier.

Wet VBAR 

Heel anders ligt dat bij de zzp-wet. Een deel van de Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Wet VBAR) roept flinke weerstand op bij werkgevers, zzp-organisatie en polderpartijen. Dat werd wel duidelijk in internetconsultatie die in november afliep. 

De weerstand zit met name in het gebruik van de term ‘inbedding’ als belangrijk criterium om te bepalen of iemand als zzp’er ingehuurd kan worden. ‘Te vaag en niet van deze tijd’, zo vonden velen die reageerden in de internetconsultatie. Waaronder onder meer de VNO/NCW. Samen met negatieve reacties van onder meer VVD en NSC staat Van Gennip voor de keuze hoe met die weerstand om te gaan. De wet is immers nog niet naar de Kamer gestuurd.

Kamerleden van NSC, SGP en VVD zien wel iets in het idee om de Wet VBAR in tweeën te knippen. Het deel van de Wet waarin zzp’ers met een uurtarief onder de € 32,24 veel gemakkelijker de status van werknemer kunnen opeisen (het Rechtsvermoeden) stuit immers op veel minder weerstand. Door beide onderdelen in een wet te behandelen, loopt de minister het risico dat kwetsbare zzp’ers nog jaren moeten wachten op meer bescherming, zo legde SGP kamerlid Flach de minister voor. 

Van Gennip liet weten vooralsnog door te gaan met de voorbereiding van één zzp-wet. De weerstand tegen het criterium ‘inbedding’ is volgens haar deels gebaseerd op ‘misverstanden’. Daarbij is de wet volgens haar nodig om met name het groeiende aantal zzp’ers in de publieke sector een halt toe te roepen.  

Doorpakken 

Het was in dit eerste overleg over de arbeidsmarkt tussen de nog wat onwennige nieuwe kamerleden en een minister die weet dat haar termijn er bijna op zit, vooral nog wat aftasten. Het – ook in de formatie – gevoelige thema van arbeidsmigratie werd alleen in hoofdlijnen besproken. 

Een deel van de partijen vindt de huidige plannen niet ver genoeg gaan.  Tjebbe van Oostenbruggen (Nieuw Sociaal Contract) hoopt wel dat alle adviezen van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) worden overgenomen. “Ik wil nog meer maatregelen uit het rapport van Borstlap invoeren om de arbeidsmarkt in balans te brengen. Ik wil de plannen aanscherpen en uitbreiden, met bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelbudget en een verbod op een concurrentiebeding onder bepaald salaris.”

Ook Mariëtte Patijn (PvdA/GroenLinks) vindt dat de plannen niet ver genoeg gaan, maar haar partij heeft een heel andere visie. PvdA/GroenLinks wil hogere lonen en minder flexcontracten. Patijn: “Het percentage vaste contracten in Nederland moet omhoog. Nu heeft 55% een direct dienstverband met zijn werkgever, dat moet naar 85%.” 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.