"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Toename inzet extern personeel tegen personeelstekorten

81% van de werkgevers zet extern personeel in als oplossing op de aanhoudende personeelstekorten. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN. Onduidelijk is of dit op lange termijn houdbaar is.

Aan het AWVN-onderzoek uit april 2023 hebben 415 werkgevers meegedaan. Zij vormen een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Lees hier het volledige onderzoek: ‘Vissen in een steeds legere vijver’

Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, hebben veel werkgevers last van personeelstekorten. Zij trekken alles uit de kast om personeel te werven en houden. Toch blijkt het binden van (nieuw) personeel lastig. Mede hierdoor kiest 81% van de ondervraagde werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Op korte termijn kunnen vacatures gevuld worden, maar de vraag is of dit genoeg is op de langere termijn.

Hoofdpunten onderzoek
De hoofdlijnen van het AWVN-onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:
Arbeidsmarkt blijft krap: 9 op de 10 werkgevers hebben last van een tekort aan personeel. Dit is evenveel als in het onderzoek uit 2021. Daarnaast verwachten de meeste werkgevers voorlopig geen verbetering.
Behoud van personeel steeds lastiger: Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben medewerkers meer mogelijkheden om elders aan de slag te gaan. Dit heeft als gevolg dat werknemers eerder en vaker van baan wisselen waardoor het personeelsverloop hoog is.
– Werkgevers geven aan dat ze vissen in een steeds legere vijver. De tekorten zijn het grootst voor personeel met een beroepsopleiding en voor ervaren personeel.
– Daartoe gooien werkgevers alles in de strijd. Werkgevers zetten zowel financiële als immateriële middelen in om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden.

(Im)materiële oplossingen
Om nieuw personeel binnen te halen, zijn werkgevers bereid de portemonnee te trekken. Het betalen van een hoger salaris en/of vergoedingen en toeslagen zijn populaire maatregelen. Ook immateriële middelen zoals vaste contracten worden veelvuldig ingezet om personeelstekorten op te lossen. Zo 44 procent van de werkgevers geeft aan een vast contract te bieden. Toch blijkt het lastig voor werkgevers om nieuw personeel te binden.

Toename inzet externen

Bron: AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten – april 2023

Om op de korte termijn een vacature te vervullen, huren werkgevers vaker dan in 2021 extern personeel in. De inzet van externe is in 2023 toegenomen met +18% ten opzichte van 2021. Ook is er in de periode 2021-2023 een lichte toename van kiezen voor uitbestedingen als oplossing op personeelstekorten (+3%), werving in het buitenland (+2%) en werving buiten de regio (+1%).

Zorgen om concurrentie
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers veel maatregelen treffen om de personeelstekorten het hoofd te bieden. Werkgevers zetten veelvuldig financiële middelen in. Dat leidt tot hogere kosten en flinke onderlinge concurrentie tussen werkgevers, terwijl de vijver waaruit zij vissen niet groter wordt. Dit roept de vraag op of dit op langere termijn genoeg is.

Advies AWVN
De maatregelen die werkgevers inzetten, zijn nu vooral gericht op het aantrekken van nieuw personeel en in mindere mate gericht op het behoud van bestaand personeel. Daarom adviseert AWVN werkgevers om meer te focussen op maatregelen gericht om het zittende personeel te binden. Dit kan bijdragen aan het verminderen van verloop en daarmee het tekort kunnen inperken.

Bron: AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten – april 2023, 8 mei 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.