"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SNCU in 2021: voorlichting via sociale media en handhaving in buitenland

In 2021 heeft de SNCU veel aandacht besteed aan voorlichting aan arbeidsmigranten via sociale media, en ook handhavingsbevoegdheid in het buitenland gekregen.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2021 van de SNCU. De organisatie komt voort uit zelfregulering in de uitzendbranche, en ziet toe op naleving van de uitzend-cao.

Voorlichting
In 2021 heeft de helpdesk van de SNCU meer dan zesduizend vragen en meldingen ontvangen, vooral van uitzendkrachten, en vooral in het Pools, Roemeens, Engels en Nederlands. De SNCU maakt daarbij actief gebruik van social media, zoals Facebook (>5000 volgers), YouTube (animaties), Twitter, Instagram en LinkedIn (>1000 abonnees). Met name aan het begin van 2021 is veel aandacht besteed aan voorlichting over corona-gerelateerde vragen. De meest gestelde vragen gingen over quarantaine en de doorbetaling van loon. Eind 2021 waren er veel vragen over de nieuwe versie van de cao voor uitzendkrachten.

Handhaving
In 2021 zijn er meer dan zeshonderd nalevingsonderzoeken gestart, en zijn er bijna 700 afgesloten, waarvan ongeveer de helft cao en de andere helft StiPP. Vanwege corona gebeurde dat vooral digitaal. Deze manier van werken bleek in de praktijk effectief en efficiënt, waardoor er sneller nabetaald kon worden aan uitzendkrachten. Ook zijn er buitenlandse uitzenders onderzocht. De bevoegdheid van de SNCU in het buitenland is door jurisprudentie bevestigd; recent is in Polen een schadevergoeding van € 100.000 afgedragen omdat de onderneming de bevoegdheid van de SNCU in twijfel trok en niet wilde meewerken.

Jaarverslag SNCU 2021Sectorinformatie
Eind 2021 is gestart met de ontwikkeling van een toepassing voor het project Sectorinformatie. Samen met SNA, SNF, StiPP, ABU en NBBU wordt op basis van beschikbare gegevens van bedrijven in de sector, onderzocht of het mogelijk is om risico’s op non-compliancy vast te stellen.

Klik hier voor het hele jaarverslag. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de aanbevelingen van de Commissie Roemer, en de certificering van uitzendbureaus. Verder worden er onderhandelingen gevoerd over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten.

Bron: SNCU, 31 augustus 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.