SLUIT MENU

Meer werkgeluk met talentgericht leiderschap

Op naar meer werkgeluk met talentgericht leiderschap!

Kristel Teirlinck
Kristel Teirlinck

Door Kristel Teirlinck, consultant MatchQ

Donderdag 21 april 2022 was ik op de beurs HRM in de Overheid. Daar werd ik geïnspireerd door Gea Peper, de keynote spreker, die inging op hoe je als organisatie werkgeluk (verder) kunt vergroten.

In Nederland is de gemiddelde score voor werkgeluk een 7,1; in de afgelopen jaren is die redelijk constant gebleven. Wil jij als organisatie niet achterblijven, dan heb je als leidinggevende hier zeker invloed op!

De rol van de leidinggevende is namelijk essentieel en vaak bepalend voor de mate van werkgeluk volgens Gea. Worden de medewerkers gestimuleerd om hun talenten en kwaliteiten te benutten en te ontwikkelen? Met talentgericht leiderschap is het antwoord ja. De leidinggevende biedt met talentgericht leiderschap de medewerkers de ruimte om hun sterke punten in te zetten. Er wordt voor gezorgd dat hun taken en de manier waarop ze die kunnen uitvoeren zijn afgestemd op hun talent. Dat doet er echt toe. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers die zo’n leidinggevende hebben (de groep hoog), hun werkgeluk gemiddeld een 7,9 geven. Medewerkers die dat niet ervaren, scoren gemiddeld een 5,5.1

Werkgeluk per score op onderdeel Talentgericht leiderschap, bron HappinessBureau
Bron: HappinessBureau, whitepaper Werkgeluk

Een aantal tips om aan de slag te gaan met talentgericht leiderschap:

  1. Maak het talent van je medewerkers meetbaar.
    Dit kun je doen door de inzet van een (online) talentassessment. Hiermee achterhaal je de sterke punten van de medewerkers. Wordt er samengewerkt in teamverband? Dan is het voor de teamgenoten erg waardevol en leerzaam om van elkaars talent op de hoogte te zijn.
  2. Benut het talent van je medewerkers in het werk.
    Nu je weet welk talent je in huis hebt, kun je dit talent beter benutten door het werk hierop te laten aansluiten. Laat medewerkers het werk doen waar ze goed in zijn, daar beleven ze meer plezier aan. Daarnaast is dit inzicht uiterst relevant bij het verdelen van taken om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Constructief samenwerkende teams vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en tonen begrip voor elkaars valkuilen om het gezamenlijke doel te behalen.
  3. Blijven ontwikkelen volgens de ‘sterke punten’-benadering.
    Om de medewerkers te binden is het van belang dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De ‘sterke punten’-benadering focust op het optimaliseren van talenten in plaats van het verbeteren van zwakke kanten van medewerkers. Dit heeft direct effect op het welzijn van de medewerkers. Er worden meer positieve emoties ervaren en ze zijn meer tevreden met hun leven in het algemeen. Vervolgens zorgt dit verhoogd welzijn voor een verhoogde taakprestatie, meer innovatief gedrag en verricht de medewerker extra activiteiten voor de organisatie. Focus dus op datgene waarvoor iemand echt kwaliteiten heeft! Daar bereik je als organisatie meer mee en het is nog leuker ook!

Voetnoot
1] HapinessBureau (2021). Met talentgericht leiderschap en bevlogenheid naar meer werkgeluk [white paper]. Geraadpleegd op 29 april 2022.

Lees ook
Congres HRM in de Overheid, 21 april 2022

Kristel Teirlinck is arbeids- en organisatiepsycholoog met focus op talentontwikkeling.