"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers onderschatten de kracht van complimenten voor werkplezier

Op 1 maart is het Nationale Complimentendag. Is het zinvol of overbodig om daar aandacht voor te vragen? Volgens Tempo-Team overschatten werkgevers hoe vaak ze een compliment uitdelen.

Nationale Complimentendag

Werkgevers denken dat ze met enige regelmaat complimenten geven, maar de werknemers ervaren dit anders.

Dat meldt Tempo-Team op basis van onderzoek.

69% van de werkgevers geeft aan ‘vorige week’ nog een compliment te hebben gegeven, maar slechts 28% van de werknemers bevestigt dit.

50% van de werknemers vindt de manager niet ‘het complimenteuze type’. Bijna een derde van de werknemers (30%) vindt dat werkgevers (veel) te weinig complimenten geven. De arbeidsmarktkrapte dwingt werkgevers nog meer uit de kast te halen om werkplezier te bevorderen. Aldus de conclusies in het kort.

Meer werkplezier door complimenten
Medewerkers presteren beter en ervaren meer werkplezier door het ontvangen van complimenten. Bovendien kan werkplezier in tijden van schaarste het verschil maken voor potentiële werknemers om wel of niet voor een werkgever te kiezen.

De recordkrapte op de arbeidsmarkt doet een fors beroep op organisaties en bedrijven om aantrekkelijk te zijn en blijven als werkgever. Nu er banen in overvloed zijn, zijn werkzoekenden kieskeuriger dan ooit. Salaris is niet het enige dat telt, werkplezier is volgens onderzoek een belangrijk criterium voor de aantrekkelijkheid van werkgevers. Een compliment van een leidinggevende geeft een gevoel van trots en boost het zelfvertrouwen. Die twee factoren dragen bij aan dat werkplezier. Complimenten zorgen voor de aanmaak van dopamine in de hersenen, wat zorgt voor een ‘geluksgevoel’.

De zelfoverschatting van werkgevers botst met het positieve effect dat complimenten hebben op werkplezier. 41% van de werknemers tussen de 18 en 25 jaar geeft aan ‘vorige week’ voor het laatst een persoonlijk compliment te hebben gekregen van zijn/haar werkgever. Hier tegenover staat dat 69% van de werkgevers aangeeft ‘vorige week’ nog een compliment te hebben uitgedeeld.

In totaal geeft 53% van de werknemers aan door het ontvangen van complimenten beter zijn/haar best te doen. Maar liefst 70% ervaart meer werkplezier door het ontvangen van een compliment. Het heeft dus wel degelijk zin om als werkgever regelmatig een compliment uit te delen en daarmee waardering uit te spreken. Ongeveer een derde van de ondervraagden (30%) vindt dat werkgevers echter (veel) te weinig complimenten geven.

Doe maar normaal
Een beperkte groep werkgevers (3%) en werknemers (8%) geeft zelden of nooit een persoonlijk compliment. Een mogelijke verklaring die ook naar voren komt in het panelonderzoek is dat beide groepen er simpelweg niet bij stilstaan. Werkgevers antwoorden daarnaast bang te zijn dat ze mogelijk verkeerde intenties uitstralen.

Werknemers voegen daar aan toe dat het geven van complimenten geen onderdeel is van het werkklimaat. Dit zijn aanwijzingen dat beide groepen een werkomgeving ervaren waarin het geven van complimenten als ongewoon wordt beschouwd. Op de vraag waarom respondenten denken dat ze te weinig complimenten ontvangen, denkt 75% dat dit te maken heeft met ‘Wij doen gewoon ons werk (‘doe maar normaal’)’.

Tandje erbij
Werner Klaassen, algemeen directeur van Tempo-Team: “Om talent te vinden en te binden is werkplezier enorm belangrijk. Wij doen hier veel onderzoek naar. Daaruit blijkt dat de drie belangrijkste drijvers voor werkplezier bestaan uit balans, inhoud en groei. Om iemand te laten groeien is het weer heel belangrijk waardering en erkenning te geven. En dus: complimenten! Ik praat hier vaak over met andere werkgevers. Hoe bewust ben jij bezig met het geven van complimenten, het uitspreken van je waardering? En welk effect heeft dat op de werkvloer? Dus tegen werkgevers zeg ik: er mag nog best een tandje bij, complimenten geven loont!”

Werkplezier iets gedaald
Ook is onderzocht hoe werknemers hun werkplezier op dit moment waarderen. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 daalde dat iets vergeleken met 2021 (7,7) en 2020 (7,8). De belangrijkste indicatoren van werkplezier zijn balans, inhoud en groei. Waardering en erkenning zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Het krijgen van waardering/erkenning voor het werk (44%) en plezier en lachen (45%) zijn voor werknemers enkele belangrijke aspecten die hieronder vallen en direct bijdragen aan werkplezier.

Bron: Tempo-Team, persbericht 28 februari 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.