"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie
Arbeidsinspectie
Grensoverschrijdende samenwerking, anders organiseren met een sterkere regionale inzet en het effect van het inspectiewerk nog inzichtelijker maken.

Dat zijn drie belangrijke ontwikkelingen die in het jaar 2022 hun weerslag krijgen. Dit staat te lezen in het Jaarprogramma 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vanaf 1 januari heet de Inspectie SZW Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Volgens inspecteur-generaal Rits de Boer laat deze naam zien dat de inspectie nauw verbonden is met de sinds 2021 in Bratislava gevestigde European Labour Authority (ELA).

Programma’s en samenwerking
Rits de Boer: “De economische voordelen van de Europese markt zijn evident en de inhaalslag van eerdere Europese ‘achterblijvers’ adembenemend. In economische zin is de arbeidsmarkt steeds meer Europees. Dat grijpt in op alles wat in ons land te maken heeft met werk, arbeidsregels, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De noodzaak en het belang van de afstemming van het toezicht – dus van de ELA – zal naar verwachting alleen maar toenemen. Via de ELA werken we samen met toezichthouders in andere lidstaten”.

De inspectie is in beweging, niet alleen in naam maar ook als organisatie. Door de ervaringen met grote aantallen coronameldingen, worden de werkprocessen voor alle meldingen en verzoeken van burgers en bedrijven verbeterd. Ze worden in een lijn-organisatie georganiseerd zodat meldingen en verzoeken effectiever en sneller geregistreerd, beoordeeld en opgevolgd worden door regionale teams.

Met operationele sturing in de regionale teams wordt de verbinding versterkt met partners zoals politie en gemeenten. Door de uitbreiding van de capaciteit die gaande is, kan de Arbeidsinspectie zich daarnaast landelijk met programma’s richten op de belangrijkste arbeidsrisico’s. Zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, onderbetaling, illegale tewerkstelling en uitbuiting. Maar ook op de blijvende invloed van thuiswerken en de coronapandemie.

Kennis en signalering
Inspecteurs en rechercheurs hebben veel vakkennis en komen bij de uitvoering van hun werk dilemma’s tegen waardoor er afwegingen gemaakt moeten worden. Afwegingen die vertaald kunnen worden naar signalen over maatschappelijke ontwikkelingen en risico’s. Die reflectie draagt bij aan inzicht en kennis over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en bestaanszekerheid. Juist deze signaalfunctie is belangrijk om het effect van het handelen van de Arbeidsinspectie inzichtelijk te maken. Rits de Boer wil in 2022 “nog actiever aan de samenleving vertellen wat onze inspecteurs, rechercheurs en onderzoekers tegenkomen bij de uitoefening van het toezicht”.

Zo heeft de Inspectie onlangs een rapportage uitgebracht over verdienmodellen en arbeidsuitbuiting. Gewerkt wordt aan de Monitor Leren van ongevallen, waarbij informatie wordt verzameld over ongevallen en kenmerken van bedrijven waar deze voorkomen. Ook op stapel staan in 2022 de Staat van Gezond werken en de Stelselmonitor Werk en inkomen.

Bron: Inspectie SZW, persbericht 23 november 2021

Lees ook
Inspectie SZW controleert Haagse uitzenders die sjoemelen met ID-bewijzen
Inspectie SZW rapportage Uitzendbureaus 2016-2019
Inspectie SZW – 7 mechanismen die bijdragen aan oneerlijk werk
EC wil Europese Arbeidsinspectie

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.