"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Internet maakt parate kennis van flexibele arbeid overbodig, of toch niet?

Door Barbara Kramer, Manager SEU

In een tijd waar het heel eenvoudig is om informatie op te zoeken, lijkt het achterhaald om nog te blokken voor een examen. Waarom zou je kennis in je hoofd stampen, als dat met enkele muisklikken op te zoeken is? Een logische gedachte, of zit er nog een keerzijde aan?

Als intercedent of backofficeprofessional in de flexbranche heb je dagelijks te maken met thema’s als (inleners)beloning, voorkomen van discriminatie en ontslagregels. Zonder te blokken voor een examen, kun je hier waarschijnlijk al behoorlijk mee uit de voeten. Maar is de flexkracht of de inlener daarmee optimaal geholpen? En hoe vaak heb je een collega moeten raadplegen of tijd verloren omdat je de échte ins en outs moest opzoeken?

Zonder fundament beklijft nieuwe informatie niet
Om informatie op te kunnen zoeken én te interpreteren heb je bepaalde basiskennis nodig. Je kunt wel weten hoé je iets moet doen, maar om écht te snappen waar je mee bezig bent, moet je ook de context begrijpen.

Als je wordt gevraagd naar de fasetelling na een (langere) ziekteperiode en je hebt nog nooit gehoord van faseonderbrekingen en/of de gevolgen van ziekte voor de uitzendovereenkomst dan weet je niet waar je moet zoeken en is de informatie die je vindt ook moeilijker te begrijpen en toe te passen. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat je met basiskennis weer makkelijker nieuwe en diepgaande kennis kunt vergaren. In je brein vorm je schema’s en bouwstenen en zonder fundament beklijft nieuwe informatie slecht.
Parate kennis nodig of toch niet?

Kennis vs creativiteit
Voor het oplossen van uitdagende vraagstukken is creativiteit nodig. Maar voor creativiteit is ook kennis nodig. Een mooi voorbeeld gaf Harald Broersma in zijn blog. Hierin beschrijft hij hoe hij met de nodige vindingrijkheid kon voorkomen dat een werkgever vanwege de aanzegtermijn een contract zekerheidshalve zou stoppen. Juist in ons vak, waar we met zóveel regels en bijbehorende risico’s te maken hebben, wil je de mogelijkheden benutten. Geen grotere kick dan een werknemer te behouden omdat je met jouw kennis van bijvoorbeeld de ketenregeling maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden.

Jouw opdrachtgever je grootste fan
Als professional in de flexbranche verwacht een opdrachtgever dat je hem optimaal ondersteunt in de personeelsvoorziening. Kennis van de wet- en regelgeving vormt een superbelangrijke basis om een volwaardig adviseur te kunnen zijn. Als jij bij een opdrachtgever deskundig en zelfverzekerd je verhaal vertelt, word je positie aan tafel direct vele malen sterker. Grote kans dat jij de eerste bent die gebeld wordt als de opdrachtgever een nieuwe (aan)vraag heeft.

Vrij in je werk
Het juridische referentiekader dat je opbouwt in een examentraining maakt je vrijer in je werk. Je ziet meer keuzemogelijkheden doordat je weet wat er wel en niet kan. Je kunt je werk op verschillende manieren invullen, dat is waardevol voor jezelf, voor de opdrachtgever én de flexkracht. Je werkt efficiënter als je niet steeds alles hoeft op te zoeken. Jouw kennis heeft óók nog een positieve weerslag op de werkvloer: je krijgt meer begrip voor de dilemma’s waar collega’s voor staan en bent een goede sparringpartner. Een múst in een tijd waar de adviesrol van de intercedent, backofficeprofessional en salarisprofessional steeds groter wordt.

Barbara Kramer is manager van Stichting Examens Uitzendbranche, het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.

Barbara Kramer is directeur bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.