"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Huisvesting arbeidsmigranten: de oplossing kan eenvoudig zijn

Huisvesting arbeidsmigranten: de oplossing kan eenvoudig zijn
Rolf van der Meijden, ABU
Dat schrijft Rolf van der Meijden, Beleidsadviseur Arbeidsmigratie bij de ABU

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor Nederland. We hebben ze keihard nodig en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Maar het wil maar niet lukken om voldoende en passende huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Al tien jaar geleden werd er een Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. Die moest leiden tot meer huisvesting voor deze groep. Maar helaas… We zijn tien jaar verder en er wordt nog steeds (te) veel gepraat en te weinig geregeld.

Onder druk van omwonenden (of kiezers?) durven veel gemeenten in regio’s waar arbeidsmigranten werken hun nek niet uit te steken. Goede huisvestingsinitiatieven worden om allerlei redenen afgewezen. Teleurstellend en vooral frustrerend voor initiatiefnemers en werkgevers. Zelfs zó frustrerend dat een grote projectontwikkelaar, die al diverse mooie grootschalige woonlocaties voor kort verblijvende arbeidsmigranten heeft ontwikkeld, zijn heil liever zoekt in een ander segment van vastgoedontwikkeling.

De Nieuwsuur-uitzending van zondag 19 september bevestigt dit. Ondanks de grote noodzaak en de aanbevelingen hierover in het adviesrapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’) gebeurt er gewoon te weinig. Gemeenten krijgen het niet voor elkaar.

De oplossing: zorg voor een taakstelling van huisvesting voor arbeidsmigranten. Want waarom is er wel een taakstelling voor huisvesting voor statushouders en niet voor arbeidsmigranten? Blijkbaar moeten gemeenten ook voor deze eerstgenoemde groep een handje worden geholpen. Met een taakstelling ‘moet het nu eenmaal’: er ligt dan een opdracht om een bepaald volume aan huisvesting te realiseren. Op deze manier kost het geen kiezers en gebeurt er tenminste wat. En het mooie is: de markt zorgt zelf wel dat de huisvesting er komt. Gemeentes hoeven alleen maar te faciliteren.

Bij deze een oproep aan het nieuwe kabinet om deze handschoen op te pakken.

Bron: ABU, 4 oktober 2021

Lees ook
Rapport cie Roemer: Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan
Gemeenten, help bij woonlocaties voor arbeidsmigranten

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.