SLUIT MENU

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig voor mensen die hun werk dreigen te verliezen of die al werkloos zijn.
Maak de weg naar werk eenvoudig
Dat vindt de Alliantie Samen werken voor werk (ABU, Cedris, NRTO en Oval).

Publiek-private samenwerking vormt de sleutel, ondersteund door eenvoudig gebruik van loonkostensubsidie en jobcoaching, toegankelijke werkzoekendenbestanden voor werkgevers en het recht op begeleiding en scholing aan mensen die op zoek zijn naar werk.

Dat is het in het kort het advies dat de alliantie Samen werken voor werk geeft aan informateur Hamer. De handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig is woensdag naar de informateur en politieke partijen gestuurd.

Bron: Alliantie Samen werken aan werk, 2 juni 2021

Lees ook
Nieuw: CAO Aan de Slag voor arbeidsbeperkten
Alliantie Samen werken voor werk, samenvatting online arbeidsmarkt-event

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.