SLUIT MENU

Brainnet krijgt met PRO Unlimited unieke mogelijkheden op Europese markt

Brainnet krijgt met PRO Unlimited unieke mogelijkheden op Europese markt

‘Alsof wij in de spiegel kijken, zoveel gelijkenis zien wij in hun werkwijze en visie.’

Interview met Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

Tjebbe van Oostenbruggen
Tjebbe van Oostenbruggen

Vorige week werd bekend gemaakt dat Brainnet is overgenomen door PRO Unlimited, een Amerikaanse MSP-leverancier. Alle aandelen werden verkocht aan PRO, maar de directie van Brainnet blijft betrokken net als alle medewerkers. Het is de bedoeling dat Brainnet samen met PRO het MSP-werkterrein in de Europese regio verkent en uitbreidt.

Eigenzinnig
Brainnet heeft zich eigenzinnig ontwikkeld in het landschap van MSP-spelers. Lees meer
Een MSP-leverancier, Managed Service Provider, is een specialist die het gehele inhuurproces van personeel inricht, optimaliseert en capaciteitsvragen voor klanten oplost. Meerdere internationale uitzendorganisaties en brokers bieden deze propositie ook, maar in aanpak kan dit behoorlijk van elkaar verschillen. Lees meer

Pure MSP
Hoe onderscheidt Brainnet zich in dit landschap? “Wij zijn een puur neutrale MSP-dienstverlener,” zegt Tjebbe van Oostenbruggen. “Niet alleen in woorden, wij zijn het principieel. We richten ons op het creëren van een gelijk speelveld met gelijke kansen voor iedereen. We maken tarieven en de inhoud van contracten transparant. Bovendien doen wij zaken met alle leveranciers van professionals en zzp’ers. Wij houden ons bezig met het inhuurvraagstuk van de opdrachtgever en de kandidaten zonder daarin een belang van eigen kandidaten te laten meespelen. Wij investeren in kennis en systemen om de juiste kwaliteit en beloning van de inhuurkrachten te bewaken, daarbij houden we oog voor mensen. Dit lijkt een open deur, maar is het niet. Er zijn spelers die hun dienstverlening als inkoopadviseur ook gebruiken voor verkoopactiviteiten van eigen gedetacheerde krachten en zzp’ers om extra marges te genereren. Dat is meer dan het managen van de inhuur. Daar blijven wij verre van.”

Over de streep door PRO
“Sinds 2011 hebben wij intensief geïnvesteerd in groei en is onze klantenkring stevig gegroeid. Wij hebben een aantal overnames gedaan, we zijn een aantrekkelijke partij en doen mee in de schaalvergroting die gaande is in de wereld van uitzenders en brokers. Wij werden in de afgelopen jaren regelmatig benaderd door grote spelers met de bedoeling ons over te nemen. Toch hebben wij steeds die boot afgehouden, voornamelijk omdat wij ons niet thuis voelen bij de werkwijze van deze partijen. In het najaar van 2020 kwamen wij in contact met PRO Unlimited.”

Een grote broer
“In Nederland zijn zij beperkt actief, daarom kenden wij hen nog niet. Wij hebben hen vragen gesteld en ons uitgebreid verdiept in hun werkwijze. Het is bijzonder te ervaren dat deze Amerikaanse speler dezelfde opvattingen heeft als wij en dit ook volledig geïmplementeerd heeft in zijn digitale systemen. Het was voor ons alsof wij in de spiegel keken. Al snel concludeerden wij dat we eenzelfde kijk op de Europese strategie hebben. Ondanks de pandemie en met oog voor kwaliteit en zorgvuldigheid kwamen wij in korte tijd tot deze uitkomst. Als je weet wat je wil, kan je snel tot executie komen.”

Culturele verschillen
“Het is niet hun wens om in Europa een Amerikaanse werkwijze op te dringen. Zij realiseren zich dat alles wat met flex te maken heeft mensenwerk is en cultuurgebonden. In Nederland doe je zaken met Nederlanders. In Duitsland met Duitsers en meer in het algemeen in Europa met Europeanen. De tijdzone speelt een grote rol. PRO verschilt met ons in tijdzone zo’n 6 tot 9 uur. Dat is nadelig als het gaat om de snelle beantwoording in de VS van vragen die spelen bij inhuur van medewerkers in de EU. Daarom werken zij graag samen met een Europese speler voor hun diensten.”

Wat doet Brainnet op dit moment internationaal?
“Steeds meer klanten verwachten van ons een internationaal netwerk, omdat zij zelf op die manier actief zijn. Wij zijn nu in 40 landen actief, hebben vestigingen in België en binnenkort in Duitsland. We houden ons bezig met de werving voor klanten van kennismigranten naar ons land of omdat medewerkers vanuit Nederland naar die landen worden uitgezonden. Toch is dit nog maar een klein deel van onze activiteiten; wij willen ons internationaler ontwikkelen.”

Finance en engineering
“Wij zijn onder meer actief als inkoopadviseur voor de financiële sector en voor internationale ingenieursbureaus. PRO Unlimited steunt ons om dit nog actiever in Europa vanuit ons MSP-platform te verkennen.”

Total talent management
“MSP is het meest volwassen in Amerika. Daar zie je dat total talent management en het managen van flexibel personeel via MSP de normaalste zaak van de wereld is. In Nederland raakt men er ook meer mee bekend. Grote opdrachtgevers werken met een MSP, maar ook heel veel nog niet.

In vrijwel alle Europese landen zie je de vraag naar projectarbeid en behoefte aan kennis en kunde op het gebied van ICT en finance, zeker in de financiële centra van Europa, toenemen. Wij denken dat dit de komende jaren alleen maar gaat groeien. Dat betekent een mogelijkheid om deze markt op een goede manier te ontsluiten met data over prijs en kwaliteit, wervingshaalbaarheid, goede VMS’en (Vender Management Systems), die zijn gekoppeld aan de bedrijfssoftware van de klant, waarbij alles volledig digitaal verloopt en waar er tegelijk aandacht blijft voor mensen.

User experience en candidate experience zijn van groot belang. Als je kijkt hoe PRO Unlimited zich op dat vlak heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren, vind ik dat echt prachtig. Zo’n volwassen digitale service hebben wij in Europa nog niet gezien. Hun VMS-platform WAND is een zeer geavanceerd, cloud-based en AI-ondersteund VMS-systeem, dat nog maar heel beperkt in Europa wordt gebruikt. Daarnaast werken zij met een geavanceerd feedbacksysteem, genoemd RatePoint.

Wereldwijd zetten zij een vendor management spend om van 7 tot 8 miljard dollar. Wij komen misschien aan een tiende van hun omzet en hebben al een database met 50.000 actieve inzetten over de afgelopen 5 jaar. Als je dat vermenigvuldigt met factor 10 kun je wel iets roepen over de waarde en beoordeling van een bepaalde kandidaat met ervaring in een bepaalde sector. Wij hebben gezien hoe dat werkt in hun systeem. Daar zijn wij erg enthousiast over.

Zij willen ook in Europa klanten overtuigen van de kracht van deze processen. Daar mogen wij PRO bij gaan helpen, want hoe digitaal je de processen ook inricht, het blijft tegelijk mensenwerk. Bij flexinhuur speel je kort op de bal met mensen die dezelfde taal spreken en die vragen onmiddellijk kunnen beantwoorden. Het vraagt een menselijke inrichting van de service.”

Een enorme uitdaging
“Wij gaan investeren in onze aanwezigheid en culturele match in Europa. We hebben gezamenlijk al een aantal activiteiten in enkele landen. Brainnet zit in Duitsland en België. PRO Unlimited is al actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Italië. Het wordt voor ons de uitdaging om dit uit te breiden en tot een succes te maken.”

Work smart not harder
“In ons land kun je door twee keer zo hard te werken, twee keer zoveel gedaan krijgen. Als je tien keer zo hard wilt groeien, kun je niet tien keer zo hard werken. De groei gaan wij dus slimmer aanpakken en verkennen bijvoorbeeld via partnerships om de Europese arbeidsmarkt te ontsluiten. Dat vraagt om een goed netwerk, een goed platform en gedreven, betrouwbare mensen met verstand van wetgeving. In Europa is de wetgeving voor personeelsinhuur versnipperd; elk land heeft eigen flexwetgeving. Helaas, maar in de VS is dat niet zoveel anders; ook daar heeft elke staat zijn eigen regels.

Gelukkig hebben wij in onze doelgroepssegmenten minder te maken met arbeidsuitbuiting. PRO Unlimited is, net als wij, voornamelijk gericht op niches voor professionals, zoals engineering, finance, ICT, sales, HR en techniek. Op ons Brainnet platform zien wij dus ook de echte zzp’ers die acquisitie plegen en zich ondernemend opstellen. Zij verwerven jobs in projecten via allerlei kanalen en staan open voor nieuwe technieken en processen.”

Hoe gaat de samenwerking met PRO eruit zien?
“In eerste instantie blijven beide bedrijven stand alone werken. Natuurlijk gaan wij in de komende kwartalen een gezamenlijke ontwikkelingsagenda maken. Dat pakken wij niet oppervlakkig aan. Voor wij onze systemen kunnen integreren, zijn er de nodige hobbels te nemen, denk alleen maar aan de AVG-richtlijnen (wetgeving voor privacy van persoonsgegevens) en de juridische richtlijnen die uitwisseling van persoonsgegevens tussen EU en VS in de weg staan.

Ons maatwerksysteem is afgestemd op klanten en wetgeving in Nederland. Wij gaan bijvoorbeeld van PRO leren hoe zij data ontsluiten via algoritmes. Daar liggen kansen. Alles met zorgvuldigheid, want wij doen zaken met zeer gerenommeerde organisaties in Nederland. Omgekeerd geldt dat ook voor hen in de VS. Waar kansen liggen zullen wij onderzoek doen om de volgende stap te bepalen.”

Nothing we can’t handle
“Resumerend: wij zijn blij en zij ook. Het voelt echt alsof wij met een heel grote broer naar het schoolplein van Europa gaan. Ik heb er veel zin in en verwacht dat iedereen nog veel van PRO en Brainnet gaat horen. Natuurlijk zullen wij stuiten op juridische weerstand en op concurrentie, dat is logisch bij expansie. En toch, zoals ik er nu in sta: nothing we can’t handle.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Persbericht – Brainnet overgenomen door PRO Unlimited
Interview – Brainnet, eigenzinnig en onafhankelijk
Novisource verkoopt broker activiteiten aan Brainnet
Brainnet vergroot marktaandeel MSP met Myflex
Brainnet neemt Infraflex over

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.