"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Coöperatie SamenWerkt organiseert informatiebijeenkomst op 19 maart

SamenWerkt is een nieuwe coöperatie die uitzendbureaus helpt te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
SamenWerkt
Sinds de start van het initiatief dit jaar hebben 10 leden zich formeel aangesloten en worden er toetredingsgesprekken gevoerd met een groot aantal aspirant-leden, aldus de organisatie. Op 19 maart aanstaande komen de leden van de coöperatie in Harderwijk bijeen om de eerste resultaten van SamenWerkt te bespreken.

Er wordt sinds 1 januari jl. veel gevraagd van de MKB-uitzenders. Voor veel van deze regionale uitzenders wordt verwacht dat ze zelf de vergaande gevolgen opvangen van de WAB. Volgens de WAB moeten uitzend- en detacheringsbureaus werkgever worden van flexkrachten, terwijl dit eerder kon worden uitbesteed. Daardoor kunnen uitzenders en detacheerders in de knel komen: niet iedereen heeft de middelen, kennis of mankracht om alle verantwoordelijkheden van het werkgeverschap op zich te nemen. Payrolling is niet meer toegestaan voor kleine en middelgrote uitzend- of detacheringsbureaus. Met hulp van de nieuwe coöperatie kunnen leden probleemloos blijven uitzenden of detacheren.

Uitzenders behouden hun eigen identiteit in de coöperatie en kunnen tegelijk het werkgeverschap delen. Payrollers kunnen ook lid worden van de coöperatie en onder voorwaarden HR-dienstverlener blijven.

Bijeenkomst 19 maart
Op 19 maart aanstaande komen onafhankelijk voorzitter Rendert Algra en leden van de coöperatie in Harderwijk bijeen om de eerste resultaten van SamenWerkt te bespreken. Aansluitend wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde MKB-uitzenders en payroll en backoffice bedrijven gehouden.

Geïnteresseerde bedrijven in de uitzendbranche kunnen zich nog steeds aansluiten bij de coöperatie of zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 19 maart a.s. bij People@Places in Harderwijk. Naast een inhoudelijke bijdrage van voorzitter Rendert Algra (SamenWerkt) geeft Judith Tielen, Kamerlid VVD en woordvoerder WAB en arbeidsmarktbeleid tijdens deze bijeenkomst een visie vanuit de politiek op de komst van SamenWerkt en de gevolgen van de WAB. Ook gaat Marcel Reijmers van FlexKnowledge in op de komst van de WAB en plannen van de commissie Borstlap op het gebied van uitzenden en payrollen en wat er mogelijk nog aankomt, zoals de evaluatie van het uitzendregime.

Bron: Samenwerkt.nl, 3 maart 2020

Zie ook
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – checklist
Coöperatie SamenWerkt gelanceerd voor uitzendbranche

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.