SLUIT MENU

Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus vaak onbekend

Maar liefst 68,7 procent van de werkende Nederlanders weet niet dat uitzendbureaus een verplicht ‘scholingspotje’ hebben waar uitzendkrachten gebruik van kunnen maken.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Pay for People, onder 1093 respondenten. Van de flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, is 60,8 procent niet op de hoogte van het scholingsbudget.

Kans op scholing onvoldoende bekend
Van de vrouwen is 73,1 procent niet op de hoogte van het bestaan van het scholingspotje, bij de mannen ligt het percentage een stuk lager, op 64,8 procent. Van de zestigplussers is bijna driekwart (74,7 procent) niet op de hoogte van het scholingsbudget.

Scholing nodig voor ontwikkeling
De resultaten zijn opvallend, want 47,1 procent van de flexwerkers vindt dat uitzendkrachten zoals zij onvoldoende kans krijgen om zich professioneel te ontwikkelen.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om talent aan te trekken door scholingsmogelijkheden te bieden en rekening te houden met hun behoeften. Als uitzendkrachten niet weten dat uitzendbureaus een budget hebben voor (bij)scholing, zullen ze er ook geen gebruik van maken. Het is daarom aan de uitzendbureaus om te communiceren en hun medewerkers beter bewust te maken van hun mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om aan ieder individu een eigen ‘potje’ toe te wijzen, zodat uitzendkrachten weten wat er mogelijk is.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Pay for People onder 1093 werkende Nederlanders van achttien jaar en ouder. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt.

Bron: Pay for People, persbericht 5 februari 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.