"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ZZP Nederland wijst AWVN-voorstel met AOV-verplichting voor zzp’ers af

Stichting ZZP Nederland verbaast zich over het voorstel van AWVN-directeur Harry van de Kraats met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor werkenden, waaraan ook zelfstandige ondernemers verplicht zouden moeten deelnemen.

Door de uitspraken van vandaag in Trouw, komt de achterliggende agenda van de AWVN aan het licht, meent de zelfstandigenorganisatie. Zelfstandigen moeten, hoewel ze geen werknemer zijn, volgens de AWVN ook meebetalen aan de premies voor werknemersverzekeringen zoals aov en pensioen. Men hoopt dan, dat daardoor zelfstandigen ook hun tarieven gaan verhogen, zodat ze duurder worden dan bedrijven met werknemers. “Puur eigen belang”, volgens voorzitter Maarten Post. “Men tracht het afkalvend draagvlak onder cao-regelingen te herstellen door cao-verplichtingen op te leggen aan zelfstandige ondernemers. Daar gaan wij dwars voorliggen.”

“Onze standpunten worden ondersteund door het kabinet in de regeringsverklaring. Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen zaken en bepalen zelf hoe ze hun inkomensrisico’s afdekken. Het gaat niet om verplichtingen, maar om verbetering van voorzieningen. Het verheugt ZZP Nederland, dat minister Wouter Koolmees in gesprek is gegaan met de verzekeraars over een betere toegankelijkheid van aov-polissen voor zzp’ers. ZZP Nederland is zelf ook in gesprek met verzekeraars om tot meer passende aov-polissen te komen.”

Er moet meer worden geluisterd naar wat zelfstandigen zelf willen en daarvoor moeten dan de juiste voorzieningen worden getroffen. Daar zal ZZP Nederland wel aan meewerken, aldus Post.

Bron: ZZP Nederland,  persbericht 1 oktober 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.