"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Dertigers verdienen minder vaak meer dan hun ouders

51 procent van de dertigers overtreft het inkomen van zijn ouders minder dan twintig jaar geleden.

Generaties hebben in het recente verleden meer verdiend dan hun ouders, maar dat verandert.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt al langer dat het voor kinderen moeilijker wordt om het inkomen van hun ouders te overtreffen dan vroeger het geval was. Hoe zit dat in Nederland? Hoogleraar Economie Daniël van Vuuren heeft dat uitgezocht samen met voormalig masterstudent Paulien Janssen en twee medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit het onderzoek komt naar voren dat, waarschijnlijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, 51 procent van de dertigers van nu slechter af is dan hun ouders twintig jaar geleden.

Het onderzoek is gepubliceerd in het economenblad ESB.

Een derde van de kinderen uit een gezin dat in de laagste inkomensgroep zit, komt nu zelf ook in die groep terecht. In 2005 was dat nog 27 procent. Er is dus minder inkomensmobiliteit. Als een van de redenen wordt genoemd, dat mensen vergeleken met twintig jaar geleden, vaker een partner uit dezelfde groep kiezen.

Bron: Tilburg University, 10 september 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.