SLUIT MENU

Wijziging AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2018-201925 mei 2018

Wijziging AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2018-2019

Download: AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2018-2019 (22-05-18)

Besluit: Wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Pluimveeverwerkende Industrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 mei 2018, nr. 23611, onder UAW nr. 11967.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.