"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

EC: loonstijging in Nederland blijft achter

De Europese Commissie constateert dat de stijging van de lonen in Nederland niet overeenkomt met de verwachtingen.

Dit blijkt het uit landenrapport over Nederland. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank delen deze zorgen over ‘macro-economische onevenwichtigheden’.

Onvoldoende loonstijging
Als wordt gekeken naar de stijgende productiviteit, de hogere inflatie en de grotere druk op de arbeidsmarkt zouden de lonen meer moeten zijn gestegen.

Minder koopkracht
De Europese Commissie is positief over het feit dat het kabinet maatregelen neemt om de belasting op arbeid te verlagen. Maar omdat premies voor pensioen- en zorgverzekeringen hoog blijven neemt de koopkracht af.

Sparen
Ondanks dat de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd blijven de schulden van huishoudens hoog. Er wordt wel veel gespaard.

Daarnaast stijgen de huizenprijzen in sommige regio’s onevenredig hard.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.