"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 201829 maart 2018

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2018

Download: > AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2018 (26-03-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houtverwerkende Industrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 maart 2018, nr. 11605, onder UAWnr. 11943.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.