SLUIT MENU

Wageningen University & Research kiest MSP voor inhuurproces

Interview met Johan Kanis, Manager Recruitment – WUR, Wageningen University & Research

Dit interview is onderdeel van een serie rond het thema HRM in de Overheid

Johan Kanis, WUR

WUR kiest voor MSP-oplossing vanuit behoefte aan rechtmatigheid van inhuur, minimalisering van inhuurrisico’s, borging van kwaliteit van de inhuur personeel en – op termijn – een completer inzicht in het totale inhuurdossier.

WUR heeft vorig jaar een aanbesteding afgerond, waarbij een MSP (managed service provider) is geselecteerd voor de inhuurprocessen van flexibel personeel. De keuze viel op Yacht Inhouse Services als MSP.

“Ik werk inmiddels negen jaar bij WUR,” vertelt Johan Kanis. “Ik ben verantwoordelijk voor de contracten van de flexibele schil. Het is mijn taak de inhuur van professionals te regelen. Vanuit mijn rol was ik ook betrokken bij de aanbesteding van de MSP. Ik verdiep me al enkele jaren uitvoerig in de problematiek en de oplossingen rondom inhuur. Een aanbesteding van uitzendkrachten is bijvoorbeeld ook uitdagend en leerzaam voor mij. Van elk inhuur-‘perceel’ leer je iets. In het verleden heb ik zelf in de personeelsbemiddeling gewerkt, te weten bij Compagnon, Yacht en Randstad. Die kennis helpt mij, al is er in de tussentijd natuurlijk weer veel veranderd in de markt.

Sinds 1 januari 2018 is de MSP-inhuurdesk operationeel. Eerst wordt de inhuur van staf- en ondersteunende functies geregeld, daarna volgt de inhuur van specialisten op het gebied van onderwijs en onderzoek. De werving voor vaste functies blijft ongewijzigd.”

Missie voor MSP
“De MSP-leverancier heeft de opdracht om voor ons de beste professionals te selecteren in de markt en bemiddelt tussen ons en de markt van aanbieders van flexibel personeel. De MSP werkt als een soort centrale inhuurdesk die samenwerkt met andere leveranciers. Wij hebben in het bestek van de aanbesteding opgenomen dat wij bij de inhuur altijd meerdere kandidaten willen zien om die te kunnen vergelijken. Wij willen dus niet alleen mensen krijgen aangeboden van Yacht. Er moet keuze zijn. Daarnaast willen wij zelf ook kandidaten kunnen aandragen.”

Johan Kanis, WUR

Kwaliteit borgen bij inhuur professionals
“Wij hebben als organisatie een goede naam,” zegt Kanis. “Mensen werken graag bij ons. Anticiperend op een krapper wordende arbeidsmarkt, willen wij graag samenwerken met de beste mensen in het vakgebied, zodat wij als organisatie toonaangevend blijven. Onze expertise is eerst en vooral het organiseren en aanbieden van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek. Als organisatie willen wij niet onevenredig veel tijd kwijt zijn met inhuurprocessen. Tegelijk willen wij wel zorgen dat het totale inhuurproces optimaal verloopt. In dat kader heeft de Raad van Bestuur ons de opdracht gegeven om de rechtmatigheid van de inhuur in kaart te brengen, te bewaken en de risico’s rondom inhuur te minimaliseren.

Veel intern verspreide inhuur verliep op basis van ervaring met bepaalde leveranciers en zelfstandigen die men graag contracteert. Straks loopt dit via de MSP-inhuurdesk. Daar zal iedereen in de organisatie aan moeten wennen. Iedereen mag via zijn eigen voorkeursleveranciers blijven inhuren, zo hebben wij bepaald, maar Yacht zal via de MSP ook andere kandidaten kunnen aandragen. Zo moet duidelijk worden of de beste keuze gemaakt was of dat er via de MSP een betere keuze mogelijk is. Wij verwachten dat dit meer marktwerking met zich meebrengt bij de werving van tijdelijke externe professionals. Overall zal de kwaliteit van de inhuur en de rechtmatigheid van het proces hierdoor, naar ons idee, beter worden bewaakt.”

Complex dossier
“Het overzicht over het geheel van de inhuur bij WUR is complex, omdat wij ook samenwerken met andere organisaties om onderzoeksopdrachten binnen te halen en als penvoerder dan inhuren bij die organisaties. Eigenlijk is dit geen inhuur maar een samenwerkingsverband. Het totale inhuurdossier is, met andere woorden, groter dan het inhuurdossier dat nu via de MSP gaat lopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zicht krijgen op het gehele proces.

De inhuur voor ICT hebben wij al goed in beeld. Daarom pakken we het voor dit vakgebied anders aan. Als onderdeel van de aanbesteding hebben we naast de MSP Yacht nog twee andere partijen gecontracteerd, te weten Bergler Flexsolutions en Pro-act. Zowel bij deze twee partijen als bij Yacht wordt de inhuurvraag uitgezet via een minicompetitie. Op deze manier worden we voor de inhuur van ICT’ers niet afhankelijk van een bepaalde partij.”

Financiering MSP: kwaliteit boven prijsdruk
Hoe wordt de inzet van de MSP-service gefinancierd?

“De basis is het tarief van de professional,” zo legt Kanis uit. “Daar komt de fee van de MSP bij. Deze fee plus het tarief van de professional wordt betaald door de inhurende afdeling. Een zelfstandige professional die door ons via de MSP wordt ingehuurd, hoeft dus niets van zijn tarief in te leveren. Wij zorgen wel voor marktwerking, waardoor er een hogere kans is op evenwicht tussen kwaliteit en tarief. Ons eerste doel is meer kwaliteit in huis te halen. Als wij de prijsdruk voorop stellen, gaat dat ten koste van de kwaliteit. Dat willen wij niet.”

Efficiency
Zijn er prikkels voor de MSP om de kosten van het proces te reduceren?

“Nee, er is niet afgesproken dat als de inhuur x-percentage goedkoper is, de MSP-leverancier daar dan weer een eindpercentage van krijgt. Die strategie vind ik nu niet passen, omdat wij nog geen beeld hebben van wat er werkelijk allemaal wordt ingehuurd. Onze doelstelling is, zoals ik aangaf, niet primair de prijs te drukken. Onze focus ligt op de kwaliteit van de ingehuurde kandidaten, meer efficiency door een beter georganiseerd inhuurproces en grip op de inhuur.

In een arbeidsmarkt die op bepaalde gebieden steeds schaarser wordt, waarbij mensen vanuit vaste dienstverbanden uit eigen beweging zelfstandig worden en naar de flexibele schil gaan, achten wij het nodig dat wij een goed beeld krijgen van de beschikbare professionals in de markt. Alleen dan kunnen we de beste kandidaat inhuren. Drukken op prijs zou dan ten koste van kwaliteit gaan. Als het gaat om kosten zal het feit dat wij per functie drie cv’s uitvragen wel voor de nodige marktwerking gaan zorgen en invloed hebben op de prijs.”

Ervaring opdoen
“Elk perceel van de inhuur kent een eigen problematiek. Wij willen per inhuurdossier en per dynamiek de juiste partij selecteren om mee samen te werken. We gaan samen met de MSP dit inhuurdossier goed implementeren. De ervaringen die we hier als WUR bij opdoen, kunnen wij weer goed gebruiken bij andere inhuur- en arbeidsmarktvraagstukken.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws en Mark Bassie, Flex-Beheer


Reacties op het interview

Antoinette Vriend
Antoinette Vriend

Antoinette Vriend (Omnifocus)
“Interessant aan deze casus is dat de WUR een lerende organisatie is met een aanzienlijke dynamiek in de aard en omvang van de flexibele schil. WUR heeft voor de flexibele schil gekozen voor een MSP met een lange termijn strategie en focus op kwaliteit in plaats van een korte termijn gewin wat we bij veel organisaties zien. WUR kiest daarbij duidelijk voor een diversiteit aan inhuurinstrumenten om de doelstellingen op het gebied van inhuur te bereiken.”

Mark Bassie
Mark Bassie

Mark Bassie (Flex-Beheer)
“Steeds meer organisaties schakelen een MSP in aan wie ze de organisatie en het beheer van de hele inhuurketen uitbesteden. Waren dat vroeger alleen grote bedrijven, tegenwoordig zie je steeds meer dat het MKB en nu ook de overheid begint met een MSP. Het is interessant om te kijken hoe het feit dat de MSP ook zelf kandidaten mag aanbieden zich in de praktijk verhoudt tot andere leveranciers. Hoe zullen kandidaten van de MSP zich verhouden tot kandidaten die door de WUR of andere leveranciers zijn aangedragen? Is er voor iedereen voldoende ruimte over?”

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.