"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brunel Q3 omzetdaling 5%

Brunel heeft de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar bekend gemaakt.

De omzet bedroeg €194,5 miljoen, 5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is dit een goed teken, want de omzetdaling gaat beduidend minder hard. Halverwege dit jaar bedroeg de omzetdaling nog 18%.

Wereldwijd valt de omzet tegen, maar in Europa zijn goede resultaten behaald. Zo groeide in Nederland de omzet met 6%, vergeleken met Q3 2016. Vooral de bemiddeling van personeel in de sectoren Engineering en IT leidde tot dit resultaat. In Duitsland werd een omzetgroei van 4% behaald.
Lees het kwartaalbericht

Winstdoel op koers
Brunel streeft naar een bedrijfsresultaat dit jaar van €15 mln. Daarvan is nu €11,6 mln behaald. In het derde kwartaal van 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat nog €7 mln.

Bron: Brunel, 3 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.