SLUIT MENU

Adecco presteert relatief goed, Brunel nog veel beter in derde kwartaal

Adecco Group heeft als enige van de top-3 uitzenders de omzet wereldwijd zien groeien in het afgelopen kwartaal (+3%). De omzet stabiliseerde in Nederland, waarmee het uitzendconcern ook in ons land beter presteerde dan Randstad en ManpowerGroup. Detacheerder Brunel doet het nog veel beter dan de uitzenders.

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers die Adecco Group heeft bekendgemaakt.

Adecco Group
Adecco Group kende in het derde kwartaal van dit jaar mondiaal een omzet van € 6 miljard. Dat komt neer op een omzetgroei van +3% (exclusief wisselkoersvariaties en overnames, en gecorrigeerd voor werkbare dagen). Daarmee zet Adecco Group de stijgende lijn dus voort. In het tweede kwartaal groeide de omzet wereldwijd met +4%, in het eerste kwartaal van dit jaar met +3%.

Adecco, de nummer twee op de mondiale uitzendmarkt doet het daarmee ook dit kwartaal weer duidelijk beter dan marktleider Randstad (-7% in Q3) en de nummer drie ManpowerGroup (-5%).

Winst
Op totaal mondiaal niveau ging de brutomarge in het derde kwartaal iets omlaag naar 20,8% (van 21 % een jaar eerder) en de winstmarge (EBITA) steeg naar 4% (was 3,6% een jaar eerder).

Een mooie ontwikkeling, maar toch niet echt indrukwekkend in een wereld vol krappe arbeidsmarkten. Wel presteerde Adecco hiermee op beide fronten beter dan ManpowerGroup onlangs rapporteerde, maar Adecco heeft wel een lagere winstmarge dan die van Randstad.

Gespecifieerde omzetontwikkeling
Gespecificeerd naar formules liet Adecco een mondiale omzetgroei zien van +4%, Akkodis (professionals t.b.v. de tech transformatie) -3% en LHH (dienstverlening t.b.v. de workforce transformatie) +2%.

Gesplitst naar diensten komt de omzetontwikkeling als volgt uit: uitzenden plus detacheren +1%, W&S voor vast -26% (in Q2 was dit nog -9%), Career Transition +87%, Outsourcing consulting other services +6%, Training up-skilling re-skilling -9% (was nog -1% in Q2).

Adecco Nederland
Adecco Group Benelux kende een omzetstabilisatie in het derde kwartaal van dit jaar. (In Q2 was nog -1%, in Q1 nog -2%, na een bijzondere opleving in Q4 2022 van +3%). Adecco Group rapporteert niet apart over Nederland, maar die ontwikkeling zal niet veel afwijken van de Benelux-cijfers.

Met die omzetstabilisatie doet Adecco het in Nederland in het derde kwartaal ook beter dan de grote concurrenten (Randstad Nederland, Q3: -8%, ManpowerGroup Nederland, Q3: -5%).

Grafiek Wim Davidse: Omzetontwikkelingen in de flexbranche

ABU Marktmonitor
Afgelopen dinsdag rapporteerde de ABU de meest recente cijfers van haar MarktMonitor: een omzetdaling van -2,8% t.o.v. een jaar eerder.

Dat betekent voor het gehele derde kwartaal een
omzetdaling van -1% t.o.v. een jaar eerder (Q2: -3%, Q1: -6,6%).

Detacheerder Brunel
Zoals al langere tijd het geval, steekt de omzetontwikkeling van de uitzenders schril af bij die van de detacheerders.

De grootste beursgenoteerde detacheerder van Nederland Brunel heeft ook net de kwartaalcijfers bekendgemaakt.

Brunel zag de totale mondiale omzet in het derde kwartaal stijgen naar € 341,6 miljoen, een omzetgroei van +21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (Dit betreft de organische groei, dus exclusief overnames, wisselkoersverschillen, afwijking werkbare dagen). In het tweede kwartaal van dit jaar was de omzetgroei ook al fors (+20%) en in het eerste kwartaal +19%.

Dus Brunel International heeft het toch al hoge groeitempo nog wat opgevoerd.

Op totaal mondiaal niveau ging in het derde kwartaal de brutomarge iets omlaag naar 21,4% en de winstmarge (EBIT margin) omlaag naar 5,5%.

Brunel Nederland
De omzet van Brunel Nederland kwam in het derde kwartaal uit op € 51,6 miljoen, een omzetgroei van +16% t.o.v. een jaar eerder. (Organisch, dus gecorrigeerd voor werkbare dagen en evt. overnames e.d.).

Brunel Nederland trekt dus na de al sterke groei in het tweede kwartaal (+14%) en (en in Q1: +7,6%) stevig door.

De brutomarge van Brunel Nederland was met 27% relatief hoog, maar daalde ten opzichte van een jaar eerder, toen die marge nog 29,7% was. Belangrijkste verklaring is de relatief sterke groei van het aantal zzp’ers dat is bemiddeld en de impact van de inflatie (overigens nog maar 2,6% in NL in Q3).

Ook de winstgevendheid van Brunel Nederland lag in het derde kwartaal op een hoog niveau, met een EBIT-margin van 8,2%. Ook hier is sprake van een daling ten opzicht van een jaar eerder.

De cijfers over de detacheringsmarkt in het derde kwartaal volgen over twee weken, wanneer de VvDN MarktMonitor wordt gepubliceerd.

Duidelijk is wel dat Brunel als grote speler op de detacheringsmarkt een enorm positief verschil laat zien ten opzicht van de ABU-cijfers. En zeker ook ten opzichte van de omzetdaling van het segment Professionals (vooral detacheren) van Randstad Nederland (-26% in Q3.)

Wim Davidse is director Trends & Insights bij ZiPmedia en toekomstverteller en strategisch prestatie-adviseur.