"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wageningen: experiment bijstandsregels om mensen aan baan te helpen

Wageningen is de eerste Nederlandse gemeente die met andere bijstandsregels gaat experimenteren om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf hier woensdag het startsein voor.

Het onderzoek van Wageningen gaat uit van vertrouwen in mensen, maatwerk en motivatie van bijstandsgerechtigden.

Vier groepen
Voor het onderzoek worden de deelnemers op willekeurige wijze in vier groepen verdeeld. De eerste groep mag extra bijverdienen en de tweede groep wordt vrijgesteld van onder meer de sollicitatieplicht en gaat zelf op zoek naar werk of een andere manier om te participeren. De derde groep krijgt extra begeleiding bij de zoektocht naar werk of participatie en voor de vierde groep blijft het bij het oude. Na twee jaar worden de ervaringen van de verschillende groepen met elkaar vergeleken.

Bron: Wageningen.nl, 1 oktober 2017, zie ook NU.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.