"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Negatieve effecten Miljoenennota op nettoloon compenseren’

73 procent van de Nederlanders vindt dat werkgevers de negatieve effecten van de Miljoenennota op het nettoloon moeten compenseren.

Ontwikkeling netto lonen 2013-2018, bron: Raet

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek rondom Prinsjesdag onder ruim 1.000 Nederlanders van Raet, HR-dienstverlener. Van de Nederlandse bevolking denkt 17 procent dat compensatie ook daadwerkelijk nodig is. Zij verwachten er door de Prinsjesdagmaatregelen op achteruit te gaan.

Verder zien de verwachtingen van de Nederlanders ten aanzien van het effect op het netto salaris er dit jaar als volgt uit: 13 procent verwacht een stijging van hun salaris en 69 procent denkt dat het gelijk blijft.

Opvallende verschillen
– Nederlanders vanaf 55 jaar zijn het meest negatief gestemd (28% verwacht er op achteruit te gaan)
– De Nederlandse bevolking tussen 15 en 24 jaar is het meest positief zijn (22% verwacht een daling van het salaris)
– Boven modaal verdieners zien het effect van Prinsjesdag op hun salaris een stuk zonniger in dan minder dan modaal verdieners.

Raet laat dit onderzoek al drie jaar op rij uitvoeren. Dit jaar is er voor het eerste sprake van een demissionair kabinet. Eerder waren Nederlanders meer uitgesproken. Zo dacht vorig jaar 28 procent er op vooruit te gaan en 24 procent verwachtte salaris in te moeten inleveren. Bijna de helft (48 procent) was toen neutraal en verwachtte dat het nettoloon gelijk zou blijven na de voorstellen van Prinsjesdag. De verwachtingen weken echter sterk af van de werkelijkheid, voor 72 procent pakte Prinsjesdag toen anders uit dan verwacht.

“Veel Nederlanders ervaren Prinsjesdag als een ver-van-mijn-bed show. Echter, niets is minder waar”, stelt Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet. “Het is ingewikkelde materie en daardoor erg abstract. Maar de effecten gaan aan geen enkel individu voorbij. Daarom is het doorrekenen van de maatregelen topprioriteit van ons rekenteam. Zo kunnen wij als eerste het meest nauwkeurige inzicht bieden in wat de Prinsjesdagplannen betekenen voor de eigen portemonnee. Hiermee ontzorgen we medewerkers, maar ook HR-professionals die anders veel vragen krijgen.”

Bruto-netto berekening
Op de website van Raet en via de Raet Netto app kunnen Nederlanders het hele jaar door het nettoloon berekenen op basis van hun bruto salaris. Het is een nauwkeurige berekening, waarbij ook verschil in cao’s en persoonlijke omstandigheden worden meegenomen. Direct na de troonrede verwerkt Raet de maatregelen, speciaal voor mensen die willen weten welk effect de Miljoenennota heeft op hun netto salaris. Aan het einde van de dag kunnen belangstellenden de berekeningen uitvoeren via http://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen.

Bron: Raet, 18 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.