"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kans op snelle oplossing zzp-schilderspensioenZelfstandigen Bouw is bereid onafhankelijke bemiddeling een kans te geven in het conflict met het schilderspensioenfonds over de verplichte deelname van zzp-schilders.

De belangenorganisatie voor zzp’ers in de bouw geeft hiermee gehoor aan het verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

Vrije pensioenkeuze
Zij houden wel onverkort vast aan de eis dat zzp-schilders zelf kunnen bepalen of, hoe en waar zij pensioen opbouwen. Zij gaat dan ook onverminderd door met de voorbereidingen om die vrije pensioenkeuze via de rechter af te dwingen.

Twee maanden bemiddeling
“Zowel het schilderspensioenfonds BPF als de Staat (staatssecretaris Klijnsma) ontvangen binnenkort een dagvaarding,” zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “We willen de zaak begin december aanhangig maken. Dat geeft ons twee maanden de tijd voor een bemiddelingstraject. Wij zijn bereid op de suggestie van Klijnsma voor zo’n traject in te gaan, omdat juridische procedures heel lang kunnen duren. Wij hopen via bemiddeling sneller resultaat te boeken. En resultaat wil zeggen dat geen enkele zzp-schilder tegen zijn zin hoeft deel te nemen aan het pensioenfonds. Het is nu aan het BPF aan te geven wel of niet bereid te zijn een oplossing na te streven.”

Verplicht aangesloten
Zelfstandige schilders zijn de enige zzp’ers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Volgens de advocaten van Zelfstandigen Bouw is die verplichting in strijd met de Mededingingswet. De meeste zzp-schilders willen van die verplichting af. Omdat gesprekken met BPF niets opleverden, besloot Zelfstandigen Bouw eerder dit jaar tot juridische stappen. Inmiddels hebben honderden zzp-schilders zich aangesloten bij de juridische procedure die is opgestart.

Bron: Zelfstandigen Bouw, 27 september 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.