"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Geen werkingssfeer ABU-cao? SNCU buitenspel

Gevolgen rechtszaak SNCU tegen Synapsis B.V. over werkingssfeer ABU-cao en ‘leiding en toezicht’. Is Synapsis een uitzendbureau?

Op 11 januari 2017 heeft het Hof een uitspraak gedaan in de zaak SNCU tegen Synapsis B.V. die gevolgen zal hebben voor de mogelijkheden van de SNCU om als ‘cao-politie’ op te treden.

In deze zaak gaat het er niet om of een uitzendorganisatie de ABU-cao en vooral ook de inlenersbeloning goed volgt, maar óf het bedrijf een uitzendorganisatie is en dus onder de werkingssfeer van de ABU-cao valt. Waar leiding en toezicht ligt in de zin van artikel 7:690 BW is hierin bepalend.

Leiding en toezicht
Het bedrijf stelt dat zij leiding en toezicht voerden. Eén van de argumenten van de SNCU dat dit niet het geval is, is het feit dat in offertes aan opdrachtgevers is opgenomen dat werknemers van het bedrijf “zich zullen richten naar aanbod van werk en vraag van de opdrachtgever. Verder dienen de werknemers zich aan de bedrijfs- en veiligheidsregels van de opdrachtgevers te conformeren.”|

Alsook:
“Werkkleding, schoenen en materieel worden t.z.t. door de opdrachtgever te beschikking gesteld”.

Het Hof vindt dat deze formulering een aanwijzing kan zijn dat er sprake is van uitzending, maar de SNCU heeft niet nader onderbouwd hoe de leiding en het toezicht feitelijk hebben plaatsgevonden.

Geen bevoegdheid
Providius heeft in opdracht van de SNCU een onderzoek gedaan naar de werkingssfeer, maar niet ter plaatse bij opdrachtgevers vastgesteld of leiding en toezicht door de opdrachtgevers werden verzorgd.

De SNCU – en Providius die in opdracht van de SNCU werkt – hebben geen bevoegdheid om een onderzoek bij opdrachtgevers in te stellen.

Wat nu?
De SNCU trekt aan het kortste eind, maar misschien is Providius hier ook wel verliezer. In dergelijke onderzoeken zal de SNCU genoodzaakt zijn om gebruik te maken van een instantie die wél de bevoegdheid heeft om ook bij opdrachtgevers een kijkje in de keuken te nemen, zoals de Inspectie SZW.

Henk Geurtsen, Partner Flex-Experts
www.flex-experts.nl

Zie de uitspraak van het Hof (ECLI:NL:GHSHE:2017:32)

Henk Geurtsen is de oprichter van Experts in Flex en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche.