"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers voorstander individueel scholingsbudget

Werkgeversorganisatie AWVN licht dit voorstel toe bij de presentatie van de Arbeidsvoorwaardennota samen met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Hun jaarlijkse nota geldt als leidraad voor grote en kleine werkgevers in 400 cao-akkoorden die in 2017 moeten worden gesloten. Lees meer

AWVN-voorzitter Harry van de Kraats vindt het ongewenst dat veel werknemers pas gaan nadenken over hun inzetbaarheid en omscholing op het moment dat ze al boventallig zijn verklaard en nergens meer naartoe kunnen. Met een brede scholingsplicht wil hij bovendien een herverdeling aanjagen tussen vast en flex: flexwerkers blijven tot nu toe te vaak verstoken van opleidingsbudgetten.

Het huidige systeem van ontslagvergoeding moet worden veranderd, vinden de werkgevers.

Bron: AWVN, zie interview FD, 18 januari 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.