"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO VVT 2016-201814 oktober 2016

Naam
CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
CAO VVT

Download onderhandelaarsakkoord VVT 2016-2018
> Onderhandelaarsakkoord CAO VVT 2016-2018

Looptijd
1 april 2016 tot en met 31 maart 2018

Loonsverhogingen
– 0,65% loonsverhoging per 1 oktober 2016
– 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2017

Een totale loonsverhoging van structureel ruim 4%. Deze bestaat uit bovengenoemde loonsverhogingen en uit de eindejaarsuitkering in drie stappen te verhogen tot een 13e maand (van 5,7% naar 8,33%).

Bovendien, ontvangen de werknemers die geen ORT genieten of hebben genoten in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 tweemaal een eenmalige uitkering van 1,2% in december 2016 en februari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Minder regeldruk door het organiseren van schrapsessies;
– Aanpak van overbodige administratieve lasten;
– Meer invloed op de eigen werktijden en dienstroosters;
– Verlof voor begrafenissen, (tand)artsbezoek, huwelijken (buitengewoon verlof) terug in de cao in ruil voor verlofuren;
– Vanaf januari 2017 krijgen medewerkers ook ORT over hun vakantie en verlofdagen;
– Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT.

Bron: Mijn Vakbond, 14 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.