"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werken met heftruck – risico’s en veiligheid

Tips voor veilig werken met een heftruck.

Elk jaar zijn er in het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 1700 slachtoffers door heftruckongevallen te betreuren. Onder dit aantal zijn er jaarlijks zeven slachtoffers met een dodelijke afloop.

Nu al 7 dodelijke ongevallen
In 2016 vielen er in de eerste 7 maanden van het jaar in Nederland al 7 dodelijke slachtoffers bij een heftruckongeval.

Het is dus verstandig heftruckchauffeurs te trainen in veilig werken.
Ook flexkrachten moeten zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen in een omgeving waar met heftrucks wordt gewerkt.

Tips om ongevallen met een heftruck te vermijden - infographic
Veilig werken? Bekijk de infographic van Heftruck Nederland

Er wordt al jaren geprobeerd om het aantal arbeidsongevallen met de heftruck door allerlei veiligheidscampagnes te verlagen. Toch blijkt dit nog niet het gewenste effect te hebben.

Gevaren van werken in logistieke sector
De heftruck is een zwaar voertuig waarmee zware grote ladingen vervoerd wordt. Vaak wordt hiermee door smalle paden met stellingen in magazijnen mee gereden, terwijl andere medewerkers in het magazijn aan het werk zijn. De kans op een ongeval of aanrijding is hierdoor erg groot. Aanrijdingen met een voetganger, te zware lading die van de heftruck valt en een voorbijganger raakt of de lading is zo zwaar dat deze de heftruck doet kantelen zijn risico’s die in hoge mate aanwezig zijn. Het is dan ook belangrijk dat zowel bestuurders van heftrucks als voetgangers de gevaren van een heftruck met lading kennen en weten welke maatregelen zij moeten nemen om deze risico’s te minimaliseren.

Heftruck Nederland toont de tips voor veilig werken met een heftruck in een infographic.

Bron: Heftruck Nederland, 13 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.