"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Verplicht onbetaald werk leidt tot verdringing arbeidsmarkt’

Veel gemeenten dwingen mensen met een uitkering tot een tegenprestatie in de vorm van onbetaald werk.

Vakbond FNV waarschuwt dat dit kan leiden tot verdringing van betaalde krachten op de arbeidsmarkt.

“Werken zonder loon leidt tot oneerlijke concurrentie en verlies van echte banen”, zegt vakbond FNV in de Lokale Monitor. In het woensdag verschenen onderzoek beoordeelt de bond het sociale beleid van Nederlandse gemeenten.

Westland is de meest sociale gemeente van 2016, meldt Lokaal FNV. Amsterdam en Den Haag staan samen op de 2e plaats. Op 3 staan Oss, Smallingerland en Maastricht met omliggende gemeenten*.

“Westland scoort goed omdat de gemeente consequent toetst op verdringing van bestaande banen bij het bieden van werk aan mensen met een uitkering. Het is daarmee – helaas – een uitzondering: meer dan de helft van de gemeenten toetst dit ondanks hun wettelijke plicht niet of onvoldoende.”

‘Werk hoort betaald te worden’
“In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon. Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV: ‘Werk hoort gewoon betaald te worden volgens de cao. Werken zonder loon is niet alleen respectloos naar de uitkeringsgerechtigden, het maakt werknemers ook concurrenten van elkaar, waardoor de prijs van arbeid verder onder druk komt te staan.’

Een aantal gemeenten is al bezig om werken zonder loon uit te bannen, zoals Smallingerland, Ouder-Amstel, Oss, Nijmegen en Amersfoort. Den Haag, Midden-Delfland en Westland tekenden bovendien het verdringingsprotocol van de FNV,” aldus de vakbond.

Bron: Lokaal FNV, 14 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.