"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkzoekende ziet kloof tussen opleiding en praktijk

Wat werkzoekenden tijdens hun opleiding leren, sluit onvoldoende aan op het werkende leven.

Onvoldoende voorbereid
Zowel werkzoekenden (40%) als werkgevers (44%) vinden dat werkzoekenden vanuit hun opleiding onvoldoende zijn voorbereid op de huidige arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse kandidatenonderzoek en de MKB marktmonitor van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.161 werkzoekenden en 2.142 MKB’ers.

Blikveld verbreden
Loes Dingemans, algemeen directeur Unique, adviseert potentieel werkzoekenden zich buiten de gestelde kaders van hun opleiding te ontwikkelen: “Potentieel werkzoekenden doen er goed aan hun blikveld tijdens de studie al te verbreden. Denk hierbij aan een bijbaan, bestuurscommissie of het volgen van extra vakken. Door dergelijke activiteiten houdt de werkzoekende nog enigszins grip op het effect dat een dergelijke kloof kan hebben.”

Bron: Unique, 31 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.